174/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- 14.01.2017

174-2015-TT-BTC  Phu luc – TT174

Facebook Comments

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223