Công văn 64031/CT-HTr về hóa đơn, thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

- 14.01.2017
Facebook Comments

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223