2017

Sẽ tiếp tục cải cách mạnh thủ tục thuế, hỗ trợ DN phát triển

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã phát động thi đua trong toàn ngành năm 2017 với khẩu hiệu thi đua: “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn, kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017”. Bộ trưởng […]

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ MỚI NHẤT THÁNG 02/2017

  I/ Thuế – Phí – Lệ Phí 1. (18/01/2017) Công văn 224/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 2. (18/01/2017) Công văn 363/TCHQ-KTSTQ năm 2017 hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Đại táo qua quá trình rà soát trong kiểm tra sau thông […]

Quy định mới về luật kế toán

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015. Theo đó, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2017: – Người được bố trí là phụ trách kế toán trước ngày 01/01/2017 phải đảm bảo có chứng chỉ kế toán trưởng. – Các Công […]

Những nghị định bắt đầu có hiêu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017

1.  Xe buýt  sử dụng năng lượng sạch được miễn lệ phí trước bạ Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). Theo đó, phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  sử dụng năng lượng sạch sẽ được miễn lệ phí trước […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223