BHXH. Thuế

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và cấp mới thẻ BHXH

Ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải bảo đảm các điều kiện […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223