BHXH

ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH NĂM 2017

1, Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hànhThông tư 42/2016/TT-BLĐTBXHquy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó: – Tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH; có thời gian đóng BHXH […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223