chuyển nhượng vốn

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Theo điều 14 thông tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chínhqui định: Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn 1. Phạm vi áp dụng: – Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của DN là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của DN đã đầu […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223