GTGT hoàn thuế

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 373/TCT-KK hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế. Theo đó, người nộp thuế sẽ được hoàn thuế khi chưa được […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223