GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất. I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT: – Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ […]

Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại

Doanh nghiệp bạn mua hàng hóa và hóa đơn đã được lập nhưng sau đó bạn phất hiện ra hàng hóa không đúng chất lượng hay không đúng quy cách và phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa. Trong trường hợp này bạn cần lập hóa đơn bán hàng trả lại. Tuy […]

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT

Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính cụ thể như sau : 1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra: – Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra […]

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Viết sai hoá đơn GTGT là một trong những sai sót rất phổ biến đối với các kế toán khi lập hoá đơn chứng từ. Sai sót có thể nhiều mức độ khác nhau từ không trọng yếu đến trọng yếu. Các trường hợp viết sai hóa đơn  1.Trường hợp 1 Viết sai tên, địa […]

cách kê khai thuế GTGT hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ, cho, biếu tặng,trao đổi, trả thay lương đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Theo khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: – Giá tính thuế […]

Các đối tượng không phải chịu thuế GTGT

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. Các […]

Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại Thông tư Số 219/2013/TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/1/2014). Theo thông tư, hàng hóa, dịch vụ bán ra, trao đổi, biếu tặng, cho, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, nhập khẩu, xây dựng, xây lắp,… 1. Với hàng hóa nhập khẩu * Giá tính […]

Tổng hợp điểm mới 03 Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2017

1. Vốn điều lệ để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài Theo Nghị định 175/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. […]

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Bảng tra Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu (Ban hành kèm theo TT 219/2013/TT-BTC) I. Cung cấp, phân phối hàng hóa: 1% – Bán lẻ bán buôn hàng hóa (trừ đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng) II. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu […]

Ngành Thuế đã hoàn 98.000 tỷ đồng thuế GTGT

Đại điện lãnh đạo Vụ Kê khai và kế toán thuế – Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2016, tổng số tiền hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp là 98.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán hoàn thuế, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2015. Cán bộ thuế của Chi cục Thuế […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223