Lương

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153

Kể từ ngày 1/1/2017 Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hợp đồng lao động… đã được thay đổi theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, cụ thể như sau: Vùng Mức lương tối thiều […]

04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

1, Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017 Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 28/12/2016. Theo đó, mức […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223