VAT

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2017

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định rất rõ tại điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: 1. Hoá đơn phải hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. – Có hoá đơn GTGT hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223