Mô tả công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Nhiều người cho rằng kế toán thanh toán và kế toán công nợ về nội dung và cách thức theo dõi quản lý là một nhưng trong thực tế kế toán thanh toán được hiểu là thực hiện việc lập các chứng từ thu, chi trong công ty khi có các nhu cầu cần thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản còn kế toán công nợ là việc theo dõi các khoản công nợ gồm công nợ với khách hàng, công nợ nội bộ và các loại công nợ khác… tuy nhiên 2 bộ phận kế toán này có liên quan mật thiết với nhau.

Vậy công việc của kế toán thanh toán cần phải làm những gì? Sau đây công ty kế toán thuevinatax.com sẽ mô tả chi tiết công việc của một nhân viên kế toán thanh toán phải làm bao gồm:

a.    Quản lí các khoản thu

 • Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
 • Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
 • Theo dõi  việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
 • Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.
b.    Quản lí các khoản chi
 • Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
 • Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua  ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
 • Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
 • Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
 • Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán ko đảm bảo.
c.     Kiểm soát hoạt động thu ngân
 • Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
 • Kiểm tra tính hợp lí,hợp lệ của các chứng từ.
b    Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt
 • Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
 • Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
 • Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.
CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!