Mô tả công việc của một kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Kế toán tài sản cố định  là công việc đòi hỏi nhân viên kế toán  tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.mô tả công việc của một kế toán tài sản cố định

xin trình bày cụ thể công việc của một kế toán TSCĐ cần phải làm trong doanh nghiệp :
 • Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.
 • Lập biên bản  bàn giao và bàn giao TSCĐ cho các bộ phận của công ty.
 • Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.
 • Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.
 • Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ  theo từng tháng, năm.
 • Xác định thời gian khấu hao TSCĐ( theo khung quy định nhà nước ), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.
 • Lập biên bản thanh lí TSCĐ.
 • Lập thẻ TSCĐ,sổ TSCĐ, hồ sơ TSCĐ.
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
 • Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.
 • Cung cấp tài liệu và số liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

Tiêu chuẩn yêu cầu đối với một kế toán tài sản cố định  :

–         Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

–         Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.

–         Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!