Lưu ý về thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Khi nào doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động? Note lại để đảm bảo chuẩn thời hạn nhé!

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động được quy định tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP được hướng dẫn thi hành theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH cụ thể như sau:

1.Kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2.Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. DN cho thuê lại lao động

Định lỳ 05 tháng và hàng năm doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Phòng Lao động thương bình và Xã hội

Định lỳ 06 tháng và hàng năm Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Sở lao động thương bình và xã hội

Định kỳ 06 tháng và hàng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!