Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Khi nào cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn? Đối với DN thực hiện nộp theo tháng với quý có giống nhau về thời hạn không? Bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây nhé!

1. Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hoá đơn theo tháng.

Đối với DN mới thành lập, DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế (theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thì thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

+ Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

+ Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày DN thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

+ Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo DN chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, DN tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Lưu ý:

+ Trường hợp DN nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

2. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý.

+ Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.

+ Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.

+ Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

+ Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!