Hướng dẫn cách phân bổ và hạch toán CCDC chi tiết

Công cụ dụng cụ là tư liệu phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng và giá trị nhỏ hơn tài sản cố định. Tuy nhiên, công cụ dụng cụ vẫn được tính giá khấu hao và phân bổ như tài sản cố định. Sau đây sẽ là hướng dẫn các bạn cách phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ thật chi tiết nhé

1. Cách xác định giá trị công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ có giá trị từ 30.000.000 đ trở xuống và khi doanh nghiệp mua về xác định là để dùng cho các bộ phận quản lý hoặc dùng cho bộ phận sản xuất.

2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ

Theo thông tư 78/2014/TT-BTC tại điều 6 điểm 2.2 mục d  quy định

“Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm”

Doanh nghiệp căn cứ vào thông tư để áp dụng thời gian phân bổ

+ Tối thiểu : 02 tháng

+ Tối đa: 36 tháng

Thời gian phân bổ cụ thể cho từng công cụ dụng cụ căn cứ vào giá trị thực tế trước thuế GTGT.

Nếu phân bổ quá 36 tháng thì thời gian từ năm thứ 4 trở đi khi quyết toán thuế sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý.

3. Phương pháp hạch toán công cụ dụng cụ

– Mua CCDV về nhập kho trước

Nợ TK 153

Nợ TK 1331

Có TK 331

– Xuất CCDC ra dùng

Nợ TK 2421, 2422( hiện nay theo TT 200 và TT 133 đã bỏ TK 142 và sử dụng TK 242)

Có TK 153.

– Nếu mua CCDC về dùng ngay mà không qua kho

Nợ TK 2421:

Nợ TK 2422

Nợ TK 1331

– Có TK 111,112,331

4. Phân bổ công cụ dụng cụ

+ Nguyên tắc: Công cụ dụng cụ nên phân bổ tháng đầu tiên là theo ngày. Tức mua về ngày nào thì ghi tăng CCDC ngày đó.

Ví dụ

Ngày 10/08/2018 Công ty Kế toán Đức Minh mua 1 công cụ dụng cụ có giá là 10.000.000. Kế toán căn cứ vào tính chất CCDC phân bổ là 12 tháng.

Giá trị công cụ dụng cụ phân bổ 1 tháng = 10.000.000/12 = 833.333

Thời gian phân bổ tháng 08/2018 = (31-10)/31* 833.333 = 564.516

+ Phương pháp hạch toán phân bổ CCDC

Nếu CCDC dùng cho bộ phận quản lý

Nợ TK 642

Có TK 2421: Nếu CCDC sử dụng nhỏ hơn 12 tháng

Có TK 2422 : Nếu CCDC sử dụng lớn hơn 12 tháng.

Nếu công cụ dụng cụ dùng cho bộ phận sản xuất

Nợ TK 154 ( theo TT 133) , 6273 ( theo thông tư 200)

Có TK 2421: Nếu CCDC sử dụng nhỏ hơn 12 tháng

Có TK 2422 : Nếu CCDC sử dụng lớn hơn 12 tháng.

5.Thanh lý công cụ dụng cụ

Việc thanh lý công cụ dụng cụ tương tự như thanh lý TSCĐ

– Khi xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu

Nợ TK 111,131

Có TK 711

Có TK 3331

– Ghi nhận chi phí còn lại

Nợ TK 811

Có TK 2421, 2422

Như vậy giá trị 242 sẽ hết không còn số dư

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!