Tư vấn & hỏi đáp

Chia lợi nhuận sau thuế thì người nhận các khoản thu nhập này có bị tính thuế TNCN nữa hay không?

Sau khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần lợi nhuận còn lại được chia cho các cổ đông theo số % mà cổ đông đóng góp. Tuy nhiên, có một câu hỏi đưa ra ở đây là, phần thu nhập từ khoản lợi nhuận này thì cổ đông có phải tính thuế thu nhập […]

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất. I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT: – Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ […]

Cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể: “Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo […]

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153

Kể từ ngày 1/1/2017 Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hợp đồng lao động… đã được thay đổi theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, cụ thể như sau: Vùng Mức lương tối thiều […]

Cách xử lý hạch toán chi phí mua hàng không có hóa đơn.

Theo CV 244/TCT-CS ngày 18/01/2013 của BTC: – Hàng hóa vận chuyển trên đường không có chứng từ, hóa đơn: +/ Trong hạn 12 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 200.000 đến 2.000.000 đồng +/ Trong hạn 12 – 24 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 300.000 đến 3.000.000 […]

Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại

Doanh nghiệp bạn mua hàng hóa và hóa đơn đã được lập nhưng sau đó bạn phất hiện ra hàng hóa không đúng chất lượng hay không đúng quy cách và phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa. Trong trường hợp này bạn cần lập hóa đơn bán hàng trả lại. Tuy […]

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT

Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính cụ thể như sau : 1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra: – Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra […]

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Viết sai hoá đơn GTGT là một trong những sai sót rất phổ biến đối với các kế toán khi lập hoá đơn chứng từ. Sai sót có thể nhiều mức độ khác nhau từ không trọng yếu đến trọng yếu. Các trường hợp viết sai hóa đơn  1.Trường hợp 1 Viết sai tên, địa […]

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế TNDN năm 2015 được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. (Mới nhất năm 2016 là Thông tư 96/2015/TT-BTC). 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của […]

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Theo điều 14 thông tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chínhqui định: Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn 1. Phạm vi áp dụng: – Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của DN là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của DN đã đầu […]

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN 1.1. Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về địa bàn: – DN trong lĩnh vực kinh doanh vận tải: căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến […]

Quy định về thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

1. Quy định về thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014/TT-BTC với những nội dung chính sau: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không được hưởng ưu đãi thuế TNDN ” kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp […]

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Theo  Điều 10, Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/06/2014. ► Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh […]

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 373/TCT-KK hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế. Theo đó, người nộp thuế sẽ được hoàn thuế khi chưa được […]

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty sử dụng lao động nữ

  Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ: 1. Người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ là người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Sử dụng […]

Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

1 . Mục địch của chi phí lãi vay   Khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những chi phí được trừ phải đảm bảo  những điều kiện sau: “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ […]

Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Theo điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau. 1. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Trừ các […]

cách kê khai thuế GTGT hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ, cho, biếu tặng,trao đổi, trả thay lương đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Theo khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: – Giá tính thuế […]

Đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%

Đối tượng áp dụng thuế suất 5% được quy định tại Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, khoản 7, Khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, […]

Đối tượng chịu thuế suất 0%

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng thuế suất 0% như sau: 1. Đối tượng áp dụng Thuế suất 0% “Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong […]

Các đối tượng không phải chịu thuế GTGT

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. Các […]

Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại Thông tư Số 219/2013/TTBTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/1/2014). Theo thông tư, hàng hóa, dịch vụ bán ra, trao đổi, biếu tặng, cho, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, nhập khẩu, xây dựng, xây lắp,… 1. Với hàng hóa nhập khẩu * Giá tính […]

Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư 26/2015/TT-BTC đã đưa ra những trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt. Những thông tư khác của Bộ tài chính, đều coi những trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt của Thông tư 26/2015/TT-BTC như là một quy định chung. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt […]

Tổng hợp điểm mới 03 Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2017

1. Vốn điều lệ để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài Theo Nghị định 175/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. […]

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Bảng tra Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu (Ban hành kèm theo TT 219/2013/TT-BTC) I. Cung cấp, phân phối hàng hóa: 1% – Bán lẻ bán buôn hàng hóa (trừ đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng) II. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu […]

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế Giá trị gia tăng

Theo điều 5 văn bản hợp nhất số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ tài chính: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT cụ thể như sau: 1, Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản […]

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 2017

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định rất rõ tại điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: 1. Hoá đơn phải hợp lý, hợp lệ và hợp pháp. – Có hoá đơn GTGT hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng […]

Công việc của kế toán tại Doanh nghiệp mới thành lập

Một Doanh nghiệp mới muốn đi vào hoạt động, không đơn giản là chỉ cần giấy phép kinh doanh, mà còn phải tuân thủ những quy định khác của pháp luật và cơ quan thuế .Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Doanh nghiệp mới được hợp pháp hóa và được phép hoạt động kinh doanh. Sau đây là một […]

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ MỚI NHẤT THÁNG 02/2017

  I/ Thuế – Phí – Lệ Phí 1. (18/01/2017) Công văn 224/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 2. (18/01/2017) Công văn 363/TCHQ-KTSTQ năm 2017 hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Đại táo qua quá trình rà soát trong kiểm tra sau thông […]

04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

1, Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017 Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 28/12/2016. Theo đó, mức […]

Biểu phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm đối với: – Bảo hiểm công […]

Hướng dẫn mới về mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn lẻ

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh khi muốn mua hóa đơn bán lẻ phải có đơn đề nghị mua, trong đơn phải thể hiện các nội […]

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và cấp mới thẻ BHXH

Ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải bảo đảm các điều kiện […]

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kế toán kể từ ngày 1/1/2017

Thông tư 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán (gọi tắt là doanh nghiệp) cần lưu ý một số quy định mới như sau: – Các doanh nghiệp không được cho thuê, cho mượn, cầm cố, mua bán hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều […]

Quy định mới về luật kế toán

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015. Theo đó, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2017: – Người được bố trí là phụ trách kế toán trước ngày 01/01/2017 phải đảm bảo có chứng chỉ kế toán trưởng. – Các Công […]

Những nghị định bắt đầu có hiêu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017

1.  Xe buýt  sử dụng năng lượng sạch được miễn lệ phí trước bạ Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). Theo đó, phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  sử dụng năng lượng sạch sẽ được miễn lệ phí trước […]

Một số điều cần lưu ý khi hạch toán sài sản cố định

 1, Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ được quy định tại điều 13 của Thông tư 45/2013/TT-BTC và quy định chi tiết tại Phụ lục 02 của Thông tư. Các doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các phương pháp khấu hao phù hợp với tình […]

Hướng dẫn lập quyết toán thuế TNDN năm 2016

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2016

Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

1, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 27/TCT-KK hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài. Theo đó, hạch toán nghĩa vụ phát sinh và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo quy định mới tại Thông tư 300/2016/TT-BTC của tổ chức hoạt động SX-KD và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia […]

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN ĐƯỢC TỰ THIẾT KẾ MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

        Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán. Theo đó, quy định về chứng từ kế toán như sau: – Đơn vị kế toán được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ nhưng phải có đầy đủ nội dung chủ yếu, phù hợp với hoạt động và yêu […]

ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH NĂM 2017

1, Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hànhThông tư 42/2016/TT-BLĐTBXHquy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó: – Tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH; có thời gian đóng BHXH […]

ĐIỂM MỚI CẦN CHÚ Ý TRONG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 2017

Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử (NTĐT). Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Ứng dụng NTĐT đã nâng cấp bổ sung tiểu mục hạch […]

CAM KẾT VỀ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ ĐANG BỊ CƯỠNG CHẾ

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5936/TCT-QLN thay thế Công văn 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 về sử dụng hóa đơn lẻ đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng. Theo đó, nếu người nộp thuế đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho […]

BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ OTO, XE MÁY TỪ 01/01/2017

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC về bảng giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ôtô, xe máy. Theo đó: – Giá tính LPTB đối với ôtô, xe máy tại Bảng giá là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường theo quy định về giá tính lệ phí trước bạ […]

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ MÔN BÀI NĂM 2017

Tại thời điểm cuối năm 2016 này các bạn kế toán chắc đang băn khoăn về các chính sách thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 0/01/2017? Nhất là Thuế môn bài phải không các bạn? Vì thế Công ty CP DV và đại lý thuế Vinatax xin giải đáp các thắc mắc của các […]

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Hướng dẫn cách viết hóa đơn trong các trường hợp đặc biệt

CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM ĐỐI VỚI KẾ TOÁN THUẾ TRONG MỘT NĂM TÀI CHÍNH

Đối với các bạn kế toán mới vào nghề chắc rất băn khoăn về các công việc cần phải làm như thế nào để tránh bị phạt nộp chậm hay ảnh hưởng đến tình hình SXKD của DN mình. Vì vậy Công ty CP DV và Đại lý thuế Vinatax xin gửi đến các bạn […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223
error: Content is protected !!
098.462.3223
icons8-exercise-96 chat-active-icon