Chính sách mới nổi bật về tài chính – kế toán tháng 07/2020

Tháng 7 này với nhiều chính sách mới được áp dụng như tăng mức giảm trừ gia cảnh, mở rộng quyền lợi của người nộp thuế, doanh nghiệp được đóng bảo hiểm tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn… Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ các chính sách mới nổi bật về tài chính – kế toán tháng 07/2020 giúp bạn đọc biết thêm chi tiết nhé!

1.Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng

Ngày 2/06/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/07/2020 và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020

Nghị quyết quy định mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh cụ thể như sau:

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm);

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

2.Mở rộng quyền lợi của người nộp thuế

Từ 01/07/2020 Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực, quyền lợi của người nộp thuế sẽ được đảm bảo hơn, cụ thể:

Người nộp thuế sẽ được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Nắm bắt được thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn

3.Doanh nghiệp được đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn

Tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 quy định về việc doanh nghiệp được đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Hiện nay, người sử dụng lao động phải đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% quỹ tiền lương. Tới đây, người sử dụng lao động được đề xuát mức đóng giảm còn 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đáp ứng được các điều kiện quy định.

4.Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020

Nghị định được bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã

Văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật.

CÁC TIN TỨC KHÁC
error: Content is protected !!