Công việc của kế toán tại Doanh nghiệp mới thành lập

Một Doanh nghiệp mới muốn đi vào hoạt động, không đơn giản là chỉ cần giấy phép kinh doanh, mà còn phải tuân thủ những quy định khác của pháp luật và cơ quan thuế .Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Doanh nghiệp mới được hợp pháp hóa và được phép hoạt động kinh doanh. Sau đây là một số công việc kế toán cần phải làm tại Doanh nghiệp mới thành lập:

1. Kê khai thuế môn bài

– Theo quy định của tổng cục thuế, trong trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép ĐKKD.

  • Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm: phải nộp tiền thuế Môn bài cả năm
  • Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ 1/7 cuối năm): sẽ nộp thuế môn bài 1/2 năm

-> Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Chú ý: Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài vào cùng thời gian.

2. Kê khai thuế GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo tháng và theo phương pháp trực tiếp (dù không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai). Sau khi hoạt động đủ 12 tháng (1 năm tài chính) thì sẽ căn cứ vào mức doanh thu để xác định.

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

Chú ý: Hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng (tức là hóa đơn thông thường không phải là hóa đơn GTGT) thì không kê khai.

Nếu doanh nghiệp mới thành lập:

  • Là dự án đầu tư hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  • Hoặc có thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị có giá trị > 1 tỷ đồng (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của doanh nghiệp không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn)

-> Các bạn có thể gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo Phương pháp Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

3. Kê khai thuế TNDN

Hàng quý sẽ phải tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 20% ( không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính)

Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý:chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau.

4. Kê khai thuế TNCN

Các doanh nghiệp khi mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT quý, nên thuế TNCN cũng phải kê khai theo quý.

Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không kê khai nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

5. Hóa đơn

Nếu doanh nghiệp bạn mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:

Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT

Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: chậm nhất là 05 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đăng ký thông báo phát hành.

Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. Đây là hóa đơn bán hàng thông thường, không phải là hóa đơn GTGT.

Chú ý: Những Doanh Nghiệp mới thành lập phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng mẫu BC26/AC trên HTKK và không phải làm thông báo phát hành hóa đơn vì mua của cơ quan thuế.

Và thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày thành lập. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra và thông báo cho Doanh Nghiệp. Nếu chưa có thông báo của cơ quan thuế, Doanh Nghiệp vẫn tiếp tục lập Báo Cáo theo tháng.

Thời hạn chậm nhất là ngày 20 tháng sau.

6. Mở tài khoản ngân hàng

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

=> Như vậy Doanh Nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

Thông báo số TK ngân hàng theo mẫu phụ lục II-1 ( theo thông tư số 20/2015/TT-BKHDT) nộp cho sở kế hoạch và đầu tư.)

7. Mua dịch vụ chữ ký số- kê khai thuế qua mạng

8. Đăng ký nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại trang web kê khai thuế qua mạng của Tổng cục thuế. 

9. Lao động & Bảo hiểm xã hội

Nếu Doanh Nghiệp bạn có từ 10 lao động trở lên: Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên. Thì Doanh Nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu: Mẫu hệ thống thang bảng lương.

Các bạn liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ nhé.

Xem thêm: 

10.Bảng định mức nguyên vật liệu

Nếu công ty bạn là Doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại Doanh Nghiệp (Theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 thì Doanh Nghiệp không phải nộp cho cơ quan thuế bắt đầu từ năm 2014)

11. Khấu hao TSCĐ

Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.
(Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC)

12. Các thủ tục khác

  • Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo QĐ 48 hoặc 15)
  • Hình thức kế toán.
  • Phương pháp hàng tồn kho..
CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.