ĐƠN VỊ KẾ TOÁN ĐƯỢC TỰ THIẾT KẾ MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

        Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán. Theo đó, quy định về chứng từ kế toán như sau:

– Đơn vị kế toán được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ nhưng phải có đầy đủ nội dung chủ yếu, phù hợp với hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị trừ khi có quy định khác.

(Trước đây, chỉ được tự xây dựng mẫu chứng từ khi chưa có quy định về mẫu đó)

– Người khiếm thị bị mù hoàn toàn khi ký chứng từ kế toán phải có người sáng mắt được phân công của đơn vị phát sinh chứng từ chứng kiến.

– Đơn vị kế toán sử dụng chứng từ điện tử được sử dụng chữ ký điện tử trong công tác kế toán.

– Các chứng từ kế toán được ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu ra tiếng Việt.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Nghị định 128/2004/NĐ-CP và Nghị  định 129/2004/NĐ-CP.

Đơn vị kế toán được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!