Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Sai sót khi kê khai thuế GTGT là điều thường gặp phải ở những kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Trong bài viết này Công ty kế toán thuevinatax sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh khi kê toán gặp phải những sai sót đó:

1- CĂN CỨ PHÁP LÝ
Theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

– Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).
2- Nguyên tắc của việc Điều chỉnh, bổ sung Tờ khai Thuế GTGT
Thực hiện theo đúng Nguyên tắcSAI ĐÂU – SỬA ĐẤY.
Tức là: Phát hiện ra tờ khai thuế của kỳ nào (tháng/quý) bị sai:

=> Vào PM HTKK chọn đúng kỳ (tháng/quý) bị sai đó.

=> Tìm đến lỗi sai rồi điều chỉnh lại thành đúng và nộp lại.
3- Các trường hợp của việc phát hiện ra sai sót phải kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT

3.1 Trường hợp phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai

Các bạn luôn nhớ rằng: Cơ quan Thuế luôn nhận tờ khai nộp lần cuối cùng trong hạn nộp tờ khai là tờ khai đúng nhất của Doanh nghiệp khi thực hiện kê khai và nộp tờ khai.
Vì thế: Nếu các bạn phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai. Không phải suy nghĩ và lo lắng. Dù đó sai sót gì chúng ta thực hiện Điều chỉnh Tờ khai theo các bước sau:
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin kê sai.
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai lần đầu.
Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tìm đến thông tin sai mà sửa trực tiếp theo số thông tin dữ liệu đúng
Bước 4: Lưu kết quả đã sửa sai và tiến hành gửi lại tờ khai đã điều chỉnh tới Cơ quan Thuế quản lý.
3.2 Phát hiện ra sai sót nằm ngoài hạn nộp Tờ khai thuế GTGT
Các sai sót: 

+ Thừa – thiếu hóa đơn đầu ra.

+ Thừa hóa đơn đầu vào hay giảm đầu vào do không đủ điều kiện được khấu trừ đã kê khai trước đó.

+ Sai tiền thuế, thuế suất, doanh số chưa thuế, giá trị hàng hóa mua vào

Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót, các bạn không cần thực hiện kê khai bổ sung mà chúng ta kê khai vào kỳ phát hiện ra khai sót phát sinh từ ngày 01/01/2014 doanh nghiệp phát hiện hoá đơn khấu trừ bị bỏ xót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế chưa có quyết định thanh – kiểm tra chúng ta vẫn được khấu trừ.

(theo điểm 8 điều 14 TT219/TT-BTC và công văn 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục thuế)

Ví dụ: Công ty thueVinatax có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2016. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2016, công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến ngày 30/08/2016 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 08/2016.
Các bước lập tờ khai bổ sung thuế GTGT
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin sai sót. ( chọn tháng, quý  bị sai)
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai Bổ sung.

Bước 3: Vào giao diện của HTKK, thực hiện nguyên tắc SAI ĐÂU SỬA ĐẤY để điều chỉnh lại số liệu cho đúng với thực tế phát sinh.
Bước 4: Ấn “Tổng hợp KHBS” : để ứng dụng tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai  01/KHBS
Bước 5: Xem kết quả và cách xử lý:
Cách xử lý số liệu sau khi khai bổ sung
Sau khi đã nhập số liệu bổ sung điều chỉnh cho đúng với phát sinh ( theo nguyên tắc “ Sai đâu sửa đấy” , bạn căn cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] và [43] của tờ 01/KHBS để xử lý số liệu sau khi khai bổ sung:

Sau khi khai bổ sung cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] = A và [43] = B A và B là số liệu đúng, đã được điều chỉnh ), tức là sau khi các bạn điều chỉnh xong sẽ xuất hiệnsố tiền A ở chỉ tiêu [40] và số tiền B ở chỉ tiêu [43].
Trường hợp 1

B > 0: Làm tăng số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B  vào chỉ tiêu  [38] -Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh

Trường hợp 2:

B < 0: Làm giảm số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B  vào chỉ tiêu  [37] -Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh

Trường hợp 3:

A > 0: Làm tăng số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Nộp bổ sung tiền thuế thiếu và phạt chận nộp vào NSNN.

Lưu ý:
Số tiền thuế thiếu không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh

Trường hợp 4:

A < 0: Làm giảm số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo

Lưu ý:
Số tiền thuế thừa không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mà chỉ được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo. Tức là không được cho vào chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại, cứ liên quan đến chỉ tiêu 40 là không được cho vào kỳ hiện tại.

Cần lập 1 bộ hồ sơ lên cơ quan Thuế bao gồm:
– Tờ khai thuế GTGT mẫu số: 01/GTGT
– Giải trình khai bổ sung điều chỉnh – KHBS.

CÁC TIN TỨC KHÁC