Hướng dẫn kế toán cách ký chữ ký đúng luật để không bị phạt và 11 lỗi về “chữ ký” sẽ bị phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Hiện hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng nếu chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký.

Nhiều người lo lắng và cho rằng mỗi lần ký thì nét chữ sẽ khác nhau, không thể giống y nguyên được, nên dễ dàng bị xử phạt về lỗi này.

Tuy nhiên, sự thật không phải vậy, Nghị định 41/2018 quy định chữ ký phải thống nhấtchứ không bắt buộc phải giống nhau từng chi tiết một.

Ví dụ, khi đăng ký chữ “Trang Anh” thì buộc sau đó phải ký đủ chữ “Trang Anh”, chữ “Trang Anh” có thể mập hoặc ốm hơn chữ đã đăng ký, nét chữ đậm hoặc nhạt hơn chữ đã đăng ký.

Nhưng nếu ký tắt thành “T Anh”, “Trang A” hoặc tự ý thêm “Nguyễn Trang Anh” sẽ không được gọi là thống nhất.

 

Và sau đây là 11 lỗi về “chữ ký” sẽ bị phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018). Cụ thể như sau:

STT Hành vi vi phạm Mức phạt
1 Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền Cảnh cáo
2 Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy 1 – 2 triệu đồng
3 Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử) 1 – 2 triệu đồng
4 Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định 1 – 2 triệu đồng
5 Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn 3 – 5 triệu đồng
6 Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. 3 – 5 triệu đồng
7 Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký 5 – 10 triệu đồng
8 Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ 5 – 10 triệu đồng
9 Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán 5 – 10 triệu đồng
10 Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định 5 – 10 triệu đồng
11 Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán. 20 – 30 triệu đồng

 

CÁC TIN TỨC KHÁC