Hướng dẫn kế toán xử lý, giải trình trong trường hợp mua hóa đơn đầu vào chưa được thông báo phát hành

Trong quá trình thanh tra, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp mua hóa đơn đơn đầu vào đã kê khai thuế GTGT và tính vào phí phí doanh nghiệp. Tuy nhiên hóa đơn này chưa được thông báo phát hành hóa đơn. Vậy kế toán trong trường hợp này sẽ phải xử lý như thế nào?

Đối với trường hợp nêu trên, cơ quan Thuế sẽ yêu cầu xuất toán toàn bộ chi phí và thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, truy thu và phạt chậm nộp lý do: là hóa đơn bất hợp pháp do bên bán chưa làm thông báo phát hành hóa đơn.

 Và kế toán sẽ tiến hành giải trình và bảo vệ thuế GTGT và chi phí như sau:

Theo quy định tại ĐIỀU 22 THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC thì hóa đơn chưa hoàn thành việc thông báo phát hành là hóa đơn BẤT HỢP PHÁP.

Nhưng quy định tại KHOẢN 2 ĐIỀU 10 TT10/2014/TT-BTC đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn đưa vào sử dụng thì:

“b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

6. c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hoá đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định”

=> Kết luận :

+ Với tình huống trên thì bên bán đã kê khai nộp thuế và chấp hành quy định xử phạt CQT rồi nên bên mua được phép sử dụng hóa đơn đó để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định (Lưu ý: Bên mua nên photo lại quyết định xử phạt của bên bán lưu lại hồ sơ)

+ Còn trường hợp bên Bán không kê khai và chấp hành quy định xử phạt CQT thì bên mua bị loại hóa đơn trên không được kê khai khấu trừ và loại không được tính vào chi phí được trừ.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!