Hướng dẫn mới về mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn lẻ

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế.

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh khi muốn mua hóa đơn bán lẻ phải có đơn đề nghị mua, trong đơn phải thể hiện các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ, mã số thuế;

– Lý do đề nghị mua;

– Nội dung đơn cần có cam kết như sau:

Tôi xin cam kết:

Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính có thực của hàng hóa, dịch vụ kê khai.

Nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối bán hóa đơn; Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước.

Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 80/TCT-KTNB ban hành ngày 09/01/2017.

CÁC TIN TỨC KHÁC