Khi lập hóa đơn mà tên người mua và địa chỉ quá dài?

Tên người mua hay địa chỉ quá dài thì khi lập hóa đơn có được viết tắt hay không? Người viết hóa đơn nên xử lý như thế nào cho đúng quy định? Bài viết sau đây, sẽ hướng dẫn bạn đọc cách xử lý khi gặp trường hợp này nhé!

Căn cứ theo quy định tại điều &, Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung khoản 2, điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về cách xử lý khi lập hóa đơn mà tên người mua hay địa chỉ quá dài cụ thể như sau:

+ Người bán phải ghi đúng và đầy đủ mã số thuế của người mua và người bán.

+ Với tiêu thức” tên, địa chỉ” của người bán và người mua phải viết đầy đủ. Trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

+ Với trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài thì trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:

  • Phường: P
  • Quận: Q
  • Thành phố: TP
  • Việt Nam: VN
  • Cổ phần: CP
  • Trách nhiệm hữu hạn: TNHH
  • Khu công nghiệp: KCN
  • Sản xuất: SX
  • Chi nhánh: CN…

Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ DN và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định trên thì khi lập hóa đơn nếu tên người mua, địa chỉ quá dài người bán có thể viết tắt ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!