Phân biệt tài sản và nguồn vốn khác nhau thế nào?

Tài sản và nguồn vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người học về kế toán lại chưa phân biệt được về tài sản và nguồn vốn. Vậy chúng ta cùng làm bảng so sánh và phân biệt rõ hai khái niệm này qua bài viết sau đây.

=> Có thể thấy, tài sản và nguồn vốn có quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Mỗi loại tài sản đều sẽ được hình thành từ một hoặc một số loại nguồn vốn. Hoặc ngược lại có thể hiểu rằng. Một loại nguồn vốn có thể tham gia để hình thành nên một hoặc nhiều loại tài sản khác nhau.

Ở một thời điểm nhất định nào đó, tài sản và cả nguồn vốn sẽ có mối quan hệ mật thiết và nó sẽ được thể hiện qua các hằng đẳng thức như sau.

Tổng giá trị tài sản = Tổng số các nguồn vốn

Tổng giá trị tài sản = Tổng vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

Nguồn vốn chủ sở hữu = Tổng nguồn vốn – Nợ phải trả

CÁC TIN TỨC KHÁC