Tổng hợp các công việc cần làm của kế toán năm 2020

CÔNG VIỆC CẦN LÀM CỦA KẾ TOÁN NĂM 2020, Thường được làm vào các thời điểm phát sinh kê khai theo tháng và theo Quý. Để tránh trường hợp bị quên hoặc nhầm lẫn các kỳ với nhau. Chúng tôi soạn ra các tháng và Quý cho mọi người tiện theo dõi.
Đầu năm phát sinh rất nhiều khoản phải nộp như: Thuế môn bài và thời gian nộp ….. các bạn kế toán cố gắng hoàn thành tốt công việc nha.

– Tháng 1: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12/2019 (nếu có); Báo cáo sử dụng hóa đơn T12/2019

– Tháng 2, kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng (nếu có), Báo cáo sử dụng hóa đơn

– Tháng 3: Quyết toán thuế TNCN, TNDN, Báo cáo tài chính năm 2019

– Tháng 4: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN (nếu có) năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn T3/ 2020

– Tháng 5: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN Quý 1/2020; Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý 1/2020; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Tháng 6: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 5/2020 (nếu có)

– Tháng 7: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 6/2020 (nếu có); Báo cáo sử dụng hóa đơn T6 /2020

– Tháng 8: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 7/2020 (nếu có)

Tháng 9: – Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 8/2020 (nếu có)

Tháng 10: – Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 9/2020 (nếu có); Báo cáo sử dụng hóa đơn T9 /2020

Tháng 11: – Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN Quý 3/2020 (nếu có); Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý 3/2020 (nếu có)

– Tháng 12: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN Tháng 11/2020 (nếu có)

Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc của mình nha!

CÁC TIN TỨC KHÁC