Bảo hiểm

Biểu phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm đối với: – Bảo hiểm công […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223