Thanh toán

Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư 26/2015/TT-BTC đã đưa ra những trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt. Những thông tư khác của Bộ tài chính, đều coi những trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt của Thông tư 26/2015/TT-BTC như là một quy định chung. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223