08 công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm trong tháng 11/2019

Để tránh trường hợp nộp chậm các báo cáo, tờ khai … dẫn đến bị xử phạt vi phạm, chúng tôi xin gửi đến doanh nghiệp (áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng; khai thuế TNCN, GTGT theo tháng) 08 công việc pháp lý cần làm trong tháng 11/2019.

CÁC TIN TỨC KHÁC
error: Content is protected !!