4 phương thức hợp lý hóa chi phí nhân công trong kế toán xây dựng

Trong kế toán xây dựng chi phí nhân công tương đối lớn bởi thời gian thi công các công trình thường lâu và chi phí cho các công trình thường rất lớn có khi lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhân công nhiều nên nhiều doanh nghiệp bỏ qua không đóng bảo hiểm đầy đủ và bị cơ quan Thuế truy thu. Vậy để hợp lý hóa chi phí nhân công, kế toán cần làm gì?

Phương thức 01: Làm giao khoán nhân công cho 1 cá nhân làm đại diện khấu trừ thuế TNCN 10% và không có hóa đơn.

* Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt công trình, duy tu, sửa chữa các công trình xây dựng và dân dụng, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.

 Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

Về hóa đơn: Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Cục Thuế, chi cục thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.

* Các thủ tục cần thiết:

 Giao khoán nhân công cho tổ đội thi công và 1 cá nhân làm đại diện nhóm ký với công ty (không có tư cách pháp nhân) bao gồm:

+ Hợp đồng giao khoán

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành

+ Xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành

+ Chứng minh nhân dân người làm đại diện

+ Chứng từ thanh toán tiền mặt/ chứng từ ngân hàng đều được

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Ưu điểm:

Lợi thuế TNDN 20% và BHXH 32% không lo bảo hiểm vào truy thu

Nhược điểm:

 Nhân công không có VAT như vậy toàn bộ thuế đầu ra DN phải nộp và còn phải khấu trừ 10% thuế TNCN

Phương thức 02: Cá nhân kinh doanh thuộc diện được cấp hóa đơn bán hàng thông thường của cơ quan thuế

Ưu điểm:

Hóa đơn nhân công của thuế cấp là hóa đơn Trực tiếp không có VAT, doanh nghiệp chỉ được lợi thuế TNDN 20%, thuế TNCN 10% không lo bị truy thu BHXH 32% không lo bảo hiểm vào truy thu

* Các thủ tục cần thiết:

+ Không phải chấm công

+ Không phải tính lương

+ Không cần có hồ sơ lao động

+ Không phải nộp bảo hiểm

+ Không tốn giấy tờ khác.

Nhược điểm:

 Hóa đơn nhân công của thuế cấp là hóa đơn Trực tiếp không có VAT và như vậy toàn bộ thuế đầu ra DN phải nộp

* Các thủ tục cần thiết:

+ Hợp đồng giao khoán nhân công

+ Biên bản nghiệm thu

+ Quyết toán khối lượng giao khoán

+ Lên cơ quan thuế mua hóa đơn nhân công: tốn 7% thuế = 2% TNCN + 5% GTGT “ Căn cứ theo thông Tư 92 Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán”

Lưu ý:

Đối với trường hợp này mặc dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì khi lên cơ quan thuế họ vẫn không bán hoá đơn nhân công cho. Nhưng căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 thì không hề nói về việc không bán hoá đơn nhân công tại chi cục thuế nữa!

Phương thức 03: Giao khoán nhân công cho công ty xây dựng hoặc có khả năng thi công công trình khác.

Ưu điểm:

Lợi thuế TNDN 20% đảm bảo thuế không thể bóc mà bảo hiểm cũng không thể sở gáy, thuế TNCN 10% không lo bị truy thu , BHXH 32% không lo bảo hiểm vào truy thu.

* Các thủ tục cần thiết:

+ Không phải chấm công

+ Không phải tính lương

+ Không cần có hồ sơ lao động

+ Không phải nộp bảo hiểm

+ Không tốn giấy tờ khác.

Nhược điểm:

Hồ sơ Thanh toán đầy đủ làm việc với doanh nghiệp tử tế tránh giao dịch công ty trốn, ngừng hoạt động…làm ăn không đàng hoàng.

* Các thủ tục cần thiết:

+ Hợp đồng giao khoán nhân công

+ Biên bản nghiệm thu

+ Biên bản xác nhận khối lượng giao khoán

+ Quyết toán khối lượng giao khoán

+ Hóa đơn VAT

+ Ủy nhiệm chi thanh toán ngay

Phương thức 04: Doanh nghiệp tự tìm nhân công và xây dựng

Ưu điểm:

 Nhân công tự chấm nên không có VAT, doanh nghiệp được lợi thuế TNDN 20%, dưới 3 tháng tuy có: Bản cam kết thu nhập cá nhân – Mẫu số 02/CK-TNCN căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính Nhưng cũng không thể ăn chắc.

* Các thủ tục cần thiết:

+ Không phải chấm công

+ Không phải tính lương

+ Không cần có hồ sơ lao động

+ Không phải nộp bảo hiểm

+ Không tốn giấy tờ khác.

Nhược điểm:

Nhân công tự chấm và chế nên không có VAT như vậy toàn bộ thuế đầu ra DN phải nộp và còn có:

1. Khối lượng công việc phòng kế toán nhiều, phải lo nhiều mặt, thuế vào giải trình khốn khổ,

2. Bảo hiểm vào thì luống cuống giải thích và nếu không giải thích được thì truy thu BHXH 32% và tiền phạt.

* Các thủ tục cần thiết:

+ Hợp đồng lao động, chứng minh thư, Hồ sơ người lao động nếu có

+ Bảng chấm công, tính lương.

+ Bản cam kết 02/CK-TNCN để tạm không khấu trừ thuế TNCN 10% phải có MST tại thời điểm cam kết và chỉ có thu nhập tại 1 nơi và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!