9 trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc có đủ tiêu thức

Vừa qua, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. Theo đó, trong các trường hợp sau đây, hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung:

Facebook Comments

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223

error: Content is protected !!