CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM ĐỐI VỚI KẾ TOÁN THUẾ TRONG MỘT NĂM TÀI CHÍNH

Đối với các bạn kế toán mới vào nghề chắc rất băn khoăn về các công việc cần phải làm như thế nào để tránh bị phạt nộp chậm hay ảnh hưởng đến tình hình SXKD của DN mình. Vì vậy Công ty CP DV và Đại lý thuế Vinatax xin gửi đến các bạn nội dung công việc để các bạn có thể tham khảo nhé:

1. Công việc đầu năm:

– Chậm nhất là ngày 30/1 các bạn phải nộp tiền Lệ phí  môn bài của năm đó cho DN mình nhé. Các bạn lưu ý nghiên cứu mức nộp Lệ phí môn bài cho DN mình tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016. Trường hợp trong năm nếu DN mở thêm chi nhánh, cửa hàng hay Địa điểm kinh doanh của mình thì nhớ lập tờ khai  và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày ghi trên giấy ĐKKD bổ sung thêm CN, CH, ….( Nếu CN/CH/Địa điểm KD/ VPGD cùng tỉnh TP thì nộp Tờ khai và tiền thuế tại trụ sở chính DN còn nếu khác tỉnh TP thì nộp tại cơ quan quản lý đơn vị trực thuộc của DN)

– Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN  tháng 12 năm trước chậm nhất ngày 20/1

–  Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN quý 4 năm trước chậm nhất là ngày 30/1

– Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước chậm nhất là ngày 30/1

– Nộp Báo cáo tài chính ; Quyết toán thuế TNDN; Quyết toán thuế TNCN năm trước chậm nhất là ngày 30/3

2.Công việc hàng ngày:

– Tập hợp, kiểm tra hóa đơn đầu vào; viết hóa đơn đầu ra và hạch toán vào sổ sách kế toán hoặc phần mềm kế toán sau đó lưu trữ các Hoá đơn, chứng từ kế toán (CTKT).

– Khi nhận hóa đơn đầu vào các bạn nên kiểm tra về tính hợp lý, hợp lệ của Hoá đơn, hoá đơn không rách, nhàu nát, hỏng,… Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ không phải  là các hóa đơn của các DN bỏ kinh doanh hay hóa đơn bất hợp pháp (Các bạn vào trang Web: gdt.gov.vn  để tra cứu tình trạng hoạt động của DN mình mua hàng và trang: tracuuhoadon.gdt.gov.vn để tra cứu hóa đơn mua hàng xem hóa đơn đó đã được Thông báo phát hành hay chưa? Hóa đơn đó có nằm trong danh mục hóa đơn hết giá trị sử dụng hay không?….)

– Trước khi viết hóa đơn đầu ra để tránh sai sót các bạn nên kiểm tra lại thông tin người mua hàng trên trang của Tổng cục thuế; kiểm tra số lượng; đơn giá …..

– Khi phát sinh mua TSCĐ các bạn căn cứ vào Thông tư 45/2013/TT-BTC và TT số 147/2016/TT- BTC để phân loại và trích khấu hao theo quy định.

– Để trở thành 1 kế toán thuế giỏi và chuyên nghiệp bạn cần hiểu rõ và nắm vững những chính sách thuế mới nhất hiện hành để tránh làm sai. Gây thất thoát cho doanh nghiệp. Các bạn có thể vào trang của Tổng cục thuế: gdt.gov.vn hoặc trang web của chúng tôi thuevinatax.com.Tại đây chúng tôi luôn cập nhật các chính sách thuế, kế toán và các chính sách liên quan đến công việc kế toán, đến công việc kinh doanh của các bạn như về Bảo hiểm; Hải Quan; Thương mại; Đầu tư; Xây dựng; ….Ngoài ra còn có các bài viết và các câu hỏi đáp để  giải đáp các thắc mắc của các bạn trong quá trình làm kế toán

3.Công việc hàng tháng:

– Đối với những DN kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau kế toán phải kê khai và gửi Tờ khai thuế GTGT tháng trước;

– Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (trong trường hợp có phát sinh số thuế phải nộp của tháng đầu tiên trong năm lớn hơn 50 triệu đồng);

– Các bạn cần kiểm tra xem hóa đơn đầu ra còn bao nhiêu số để có kế hoạch đặt in hóa đơn và Thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng 5 ngày.

4.Công việc hàng quý:

– Đối với những DN kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý sau kế toán phải kê khai và gửi Tờ khai thuế GTGT quý trước;

– Lập và nộp  tờ khai thuế TNCN theo quý chậm nhất ngày 30 của quý sau;

– Lập và nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý chậm nhất ngày 30 của quý sau;

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của 4 quý chậm nhất là ngày 30/1; 30/4; 30/7; 30/10;

– Đối với những DN mới thành lập các bạn đừng quên nộp Tờ khai thuế GTGT theo quý bắt đầu từ quý mà DN thành lập trở đi kể cả có phát sinh số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ hay không.

5.Các công việc cần làm cuối năm:

Cuối năm vào tháng 12 có rất nhiều công việc kế toán cần phải lưu ý như:

 • Kiểm tra doanh thu năm nếu dưới 1 tỷ thì phải nộp Mẫu số 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm sau chậm nhất là ngày 20/12;
 • Trong năm nếu có sự thay đổi về vốn điều lệ làm thay đổi mức lệ phí môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài của năm tiếp theo chậm nhất vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi đó (Ví dụ: Năm 2017 DN điều chỉnh Vốn điều lệ từ 8 tỷ lên 16 tỷ thì chậm nhất là ngày 31/12/2017 DN phải nộp TK lệ phí môn bài năm 2018 cho CQT);
 • Rà soát hóa đơn chứng từ để chuẩn bị lập và nộp Báo cáo TC; QT thuế TNDN; QT thuế TNCN.

6.Công việc cần làm khi mới thành lập Doanh nghiệp:

Khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh các bạn cần làm các bước sau:

 • Tìm nhà cung cấp để ký hợp đồng kê khai và nộp thuế qua mạng;
 • Mở tài khoản ngân hàng và làm thủ tục nộp thuế điện tử;
 • Lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày đăng ký kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận ĐKKD;
 • Nộp lệ phí môn bài bằng nộp thuế điện tử;
 • Lập mẫu số 06/GTGT đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ gửi lên cơ quan thuế chậm nhất là cùng thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý đầu tiên; Sau 5 ngày Cơ quan thuế sẽ gửi DN Thông báo chấp thuận sau đó các bạn lập Phụ lục 3.14 (ban hành kèm theo TT39/2014/TT-BTC) gửi lên CQT để xin được đặt in hóa đơn GTGT; Cơ quan thuế sẽ xuống trụ sở của DN kiểm tra và sau 5 ngày sẽ có thông báo chấp thuận được sử dụng hóa đơn đặt in; Các bạn cung cấp bản thông báo đó cho Nhà in và tiến hành lập hợp đồng đặt in hóa đơn; Khi in xong hóa đơn các bạn nhận hóa đơn đầy đủ và tiến hành hủy bản kẽm; Thanh lý hợp đồng đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn (qua mạng) 5 ngày trước khi sử dụng.
 • Lập tờ khai thuế GTGT của quý đầu tiên (Mẫu số 01/GTGT)
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ kỳ gửi thông báo phát hành hóa đơn trở đi.
 • Đối với những DN không nộp MS 06/GTGT thì sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế và nộp tờ khai thuế GTGT theo MS 04/GTGT

7.Tài khoản ngân hàng

Khi mở tài khoản ngân hàng  các bạn phải thông báo với Sở KHĐT theo mẫu sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

VÀ ĐẠI LÝ THUẾ VINATAX

Số: 0 /2016/TB – VINATAX

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
                                   Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 


THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Kính gửi:       – Phòng đăng ký kinh doanh.

                             – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tên doanh nghiệp:   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ VINATAX

Mã số doanh nghiệp: 0107642874

 1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung đăng ký thay đổi          Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
 1. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)
Nội dung thông báo thay đổi            Đánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế                 X

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ VINATAX

Số tài khoản: 27910000337134

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

– Chi nhánh Đại La

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:  – Giấy giới thiệu

                                                           ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                                     Giám đốc

                                                                                                                 (Ký, đóng dấu)

8. Lao động và BHXH:

Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN : kế toán lên  cơ quan BHXH quận để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động trong công ty

 

Các công việc của kế toán thuế cần phải làm trong năm tài chính

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!