Các loại hợp đồng lao động thông dụng nhất hiện nay

Có rất nhiều loại hợp đồng lao động khác nhau, tương ứng với mỗi đối tượng lao động cụ thể. Mỗi loại hợp đồng sẽ mang lại một số quyền lợi riêng cho người lao động. Vậy có những loại hợp đồng lao động thông dụng nào và cách phân biệt chúng ra sao?  

So Sanh Cac Loai Hop Dong Lao Dong Thong Dung Nhat Hien Nay

1.Các loại hợp đồng lao động thông dụng

Hiện nay có 3 loại hợp đồng thông dụng ở trên thị trường được sử dụng nhiều. Cụ thể:

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

+ Hợp đồng mùa vụ

Mỗi loại hợp đồng đều có một đặc điểm riêng biệt khác nhau.

2.Cách phân biệt các loại hợp đồng lao động thông dụng

a.Định nghĩa

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Khi ký kết loại hợp đồng này, người lao động và người sử dụng lao động sẽ được xác định rõ ràng thời hạn. Đối với thời gian làm việc quy định ở trong hợp đồng sẽ từ khoảng 12 tháng cho đến 36 tháng.

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Khi ký kết loại hợp đồng này, cả hai bên đều không xác định rõ ràng về thời hạn làm việc và cả thời hạn chấm dứt làm việc ở trong hợp đồng.

+ Hợp đồng mùa vụ

Khi người lao động ký kết loại hợp đồng này, sẽ thực hiện một công việc dựa trên mùa vụ. Hoặc công việc này sẽ được thực hiện ở trong thời hạn dưới 12 tháng.

b.Quy định khi hết hạn hợp đồng lao động thông dụng

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Khi hết hạn hợp đồng, cả hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng lao động

Nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc, trong vòng 30 ngày, bắt buộc cả hai bên cần phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp mà cả hai bên không tiếp tục kí kết hợp đồng lao động, hợp đồng này sẽ trở thành hợp đồng không thời hạn.

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Đối với loại hợp đồng này sẽ không có thời điểm kết thúc hợp đồng lao động

+ Hợp đồng mùa vụ

Khi đến thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động, cả hai bên sẽ chấm dứt

Trường hợp khi đến hạn kết thúc mà cả hai bên vẫn tiếp tục làm việc. Quy định trong vòng 30 ngày sẽ phải thực hiện kí kết hợp đồng mới. Nếu như vẫn tiếp tục làm việc mà không kí kết, hợp đồng sẽ trở thành hợp đồng xác định thời hạn và thời hạn chỉ trong vòng 24 tháng.

c.Những lưu ý khi ký kết hợp đồng

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Khi cả hai bên ký kết hợp đồng lao động mới, chỉ được phép ký thêm 1 hợp đồng lao động xác định

Khi đã hết hợp đồng lao động đầu tiên, người lao động mới được phép ký thêm hợp đồng không xác định thời hạn.

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng này không có quy định gì them

+ Hợp đồng mùa vụ

Khi cả hai bên ký kết hợp đồng mới, cả hai bên sẽ chỉ được ký thêm 1 lần hợp đồng không xác định thời hạn.

Khi hết hợp đồng xác định thời hạn, người lao động mà vẫn tiếp tục làm việc ở trong doanh nghiệp sẽ được ký thêm hợp đồng không xác định thời hạn.

Doanh nghiệp và cả người lao động sẽ không được ký kết hợp đồng mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng. Nhưng bên ngoài lại ép người lao động làm những công việc có tính chất thường xuyên từ trên 12 tháng. Trừ những trường hợp mà doanh nghiệp tạm thay thế người lao động. Ví dụ như đi nghĩa vụ quân sự, hay nghỉ ốm, nghỉ theo các chế độ thai sản hoặc những lý do nghỉ có tính chất tạm thời khác.

d.Thời gian báo nghỉ trước của hợp đồng lao động

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Trước khi nghỉ việc, người lao động cần phải báo nghỉ cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày.

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Trước khi nghỉ việc, người lao động cần phải báo nghỉ cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.

+ Hợp đồng mùa vụ

Trước khi nghỉ việc, người lao động chỉ cần báo cho bên sử dụng lao động ít nhất 3 ngày.

e.Một số loại bảo hiểm

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

+ Hợp đồng mùa vụ

Nếu làm việc dưới 1 tháng không cần tham gia bảo hiểm

Làm việc từ 1 tháng cho đến 3 tháng: Bảo hiểm xã hội, tai nạn và bệnh nghề nghiệp

Làm từ 3 đến 12 tháng: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

CÁC TIN TỨC KHÁC