CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ MỚI NHẤT THÁNG 02/2017

 

I/ Thuế – Phí – Lệ Phí

1. (18/01/2017) Công văn 224/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (18/01/2017) Công văn 363/TCHQ-KTSTQ năm 2017 hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Đại táo qua quá trình rà soát trong kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (17/01/2017) Công văn 321/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng tủ đầu giường bệnh nhân do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (17/01/2017) Công văn 208/TCT-DNL năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển do Tổng cục Thuế ban hành
5. (13/01/2017) Công văn 286/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (12/01/2017) Công văn 155/TXNK-CST năm 2017 về thủ tục xin hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
7. (12/01/2017) Công văn 139/TCT-CS năm 2017 về lập bảng kê hóa đơn cho hoạt động chiết khấu thương mại do Tổng cục Thuế ban hành
8. (12/01/2017) Công văn 165/TCT-DNL năm 2017 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (12/01/2017) Công văn 166/TCT-DNL năm 2017 về lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (11/01/2017) Công văn 228/TCHQ-TXNK năm 2017 về xoá nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (11/01/2017) Công văn 243/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 đã nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (10/01/2017) Công văn 221/TCHQ-GSQL năm 2017 về nộp giấy tờ thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (09/01/2017) Công văn 162/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trước mã số đối với hàng hóa có tên thương mại là “Xe chở người ngắm cảnh (Sightseeing car)” do Tổng cục Hải quan ban hành
II/ Bảo hiểm

1. (04/01/2017) Công văn 53/BHXH-VP năm 2017 sử dụng biển tên đối với cán bộ, công, viên chức toàn Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
III/ Tài chính nhà nước

1. (17/01/2017) Công văn 447/VPCP-KGVX năm 2017 về chế độ, chính sách đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào, Căm-pu-chi-a do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/01/2017) Công văn 453/VPCP-CN năm 2017 về mua sắm máy soi container cho ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/12/2016) Thông tư 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
IV/ Xây dựng – Đô thị

1. (19/01/2017) Công văn 540/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn ODA của Đức do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (29/12/2016) Thông tư 29/2016/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
V/ Giao thông – Vận tải

1. (20/01/2017) Công văn 597/VPCP-CN năm 2017 về hoàn thiện cơ chế công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và bảo vệ công trình hàng hải do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/01/2017) Công văn 111/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh quy mô, quy hoạch Khu bến cảng Cà Ná thuộc Cảng biển Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.