Cách hạch toán hàng bán bị trả lại bên mua và bên bán

Hàng bán bị trả lại được hạch toán cụ thể như thế nào? Bài viết sau đây, sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán hàng bán bị trả lại đối với bên mua và bên bán cụ thể như thế nào nhé!

Tài khoản sử dụng: Với TT 133 thì các phần giảm trừ doanh thu đều ghi nhận vào Nợ 511 nên khá đơn giản. Với TT 200 thì vẫn tuân thủ ghi nhận vào 5212 (tài khoản hàng bán trả lại)

1.Hạch toán hàng trả lại với Bên mua hàng

+ Khi mua hàng hạch toán:

Nợ TK 152/153/156/211.. – Trị giá hàng mua

Nợ TK 1331/1332 – Thuế GTGT (nếu có)

Có TK 1111/1121/331-  Tổng trị giá cần thanh toán

+ Khi trả lại hàng cho nhà cung cấp vừa xuất hóa đơn và hạch toán:

Nợ 331/1111/1121 – Tổng trị giá hàng trả lại

Có 1331/1332 – Thuế GTGT (nếu có)

Có 152/153/156/211 Trị giá hàng trả lại

2.Hạch toán hàng trả lại với Bên bán hàng

+ Khi bán hàng hạch toán:

Bút toán ghi nhận doanh thu:

Nợ 1111/1121/131 : Tổng cần thu

Có 5111 – Doanh thu

Có 33311 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Bút toán giá vốn hàng bán:

Nợ 632 – Giá vốn

Có 155/156

Khi hàng bị trả lại hạch toán:

Nợ 156

Có 632 – Giá gốc hàng bị trả về

Nợ 5111-  Doanh thu của phần hàng bị trả về (5212: Theo TT200)

Nợ 33311 – Thuế GTGT của hàng bị trả về (nếu có)

Có 1111/1121/131 -Tổng cần trả lại cho khách

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!