Chậm nộp thông báo tài khoản ngân hàng phạt ra sao?

Kế toán cũng có hàng trăm công nghìn việc. Đôi khi việc quên bẵng đi mất phải thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế. Việc chậm nộp thông báo này có ảnh hưởng gì và bị phạt ra sao? Hãy cùng tìm hiểu mức phạt để kế toán cần biết nhé!

Khi doanh nghiệp chậm nộp thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì sẽ bị phạt ra sa? Mức phạt khi chậm nộp thông báo tài khoản ngân hàng cũng là thay đổi thông tin đăng ký thuế như quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp chậm từ 01 đến 10 ngày

Phạt cảnh cáo với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế hay thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho các cơ quan thuế quá mức thời gian quy định là từ 01 đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Thời hạn chậm từ 01 ngày đến 30 ngày.

Mức phạt tiền là 700.000 đồng nếu có những tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu không được thấp hơn 400.000 đồng. Hoặc nếu có tình tiết tăng nặng tội thì mức phạt tiền tối đa không vượt quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hay thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho các cơ quan thuế quá thời gian quy định từ 01 ngày đến 30 ngày trừ những trường hợp cụ thể có quy định tại khoản 1 của điều này.

3. Thời hạn chậm nộp trên 30 ngày.

Mức phạt tiền là 1.400.000 đồng nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu không được thấp hơn 800.000 đồng hay có những tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không vượt quá 2.000.000 đồng đối với những trường hợp hành vi cụ thể say đây:

+ Nộp hồ sơ đăng ký thuế hay thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời gian quy định là trên 30 ngày.

+ Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế với các cơ quan thuế.

+ Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp.

Như vậy, mức phạt tiền tối đa của việc chậm nộp thông báo tài khoản ngân hàng sẽ là 2.000.000 đồng.

CÁC TIN TỨC KHÁC
error: Content is protected !!