Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Bên cạnh việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên thì nhằm muốn giữ nhân viên thật lâu dài thì một số công ty còn hỗ trợ thêm cả bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên. Vậy chi phí bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không?

1. Căn cứ pháp lý liên quan đến chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

– Khoản 8, điều 2, Nghị định 12/ 2015/NĐ-CP

– Khoản 3, điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC

2. Điều kiện để chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

+ Được ghi cụ thể điều kiện và mức hưởng trong một trong các văn bản sau: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, Quy chế Thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ…

+ Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Có chứng từ chi (Phiếu chi) hoặc với các khoản chi từ 20 triệu trở lên có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng. Có danh sách lao động được hưởng và xác nhận của người lao động.

+ Doanh nghiệp phải tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động: BHXH, BHYT, BHTN

3. Quy định về thuế TNCN đối với chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Chi mua bảo hiểm nhân thọ thuộc thu nhập chịu thuế TNCN, tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Nếu Công ty bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần khấu trừ thuế

TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua trước khi trả thu nhập cho người lao động.

4. Định khoản chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Khi tính chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên:

Nợ TK 642, 641…

       Có TK 334

Khi chi trả chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên:

Nợ TK 334

       Có TK 111, 112, 3335

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!