Chính sách thuế mới tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội.

Cục thuế TP Hà Nội kính gửi tới các Đại lý thuế trên địa bàn Hà Nội một số nội dung chính sách thuế mới tháng 3/2017 để Đại lý thuế nắm bắt kịp thời.

Thông qua Đại lý thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội mong muốn các Đại lý thuế phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách thuế thông qua việc truyền tải lại nội dung trên tới các tổ chức, cá nhân người nộp thuế để người nộp thuế hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của mình nhằm hạn chế rủi ro, vi phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế phát sinh vướng mắc, Cục Thuế TP Hà Nội rất mong muốn Đại lý thuế phản hồi về cơ quan thuế quản lý trực tiếp trên địa bàn hoặc Cục Thuế TP Hà Nội để xem xét, hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Đại lý thuế.

 Chúc các Đại lý thuế ngày càng phát triển và thành công!

 

                                                                   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

File đính kèm

Chính sách thuế mới tháng 3 năm 2017

Các công văn kèm theo:

1. CV 327_17_DNL

3. CV 06_17_CS

2. CV 373 hoan thue GTGT

4. CV 640

5. CV 384

6. CV 586_17_CS

7. ND 21.signed

8. CV 397

9. ND 174.signed

10. ND 20 giao dich lien ket

CÁC TIN TỨC KHÁC