ĐIỂM MỚI CẦN CHÚ Ý TRONG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 2017

Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử (NTĐT).

Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Ứng dụng NTĐT đã nâng cấp bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài (LPMB), áp dụng từ ngày 01/01/2017, cụ thể như sau:

– Mã mục 1800 gồm các mã nội dung kinh tế: 1801, 1802,…1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.

– LPMB phát sinh và nộp từ năm 2017: Bổ sung các mã Nội dung kinh tế: 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:

      + LPMB mức 1 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.

+ LPMB mức 2 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.

+ LPMB mức 3 với doanh nghiệp phải nộp LPMB 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp LPMB mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.

 

  Vốn điều lệ ( vốn đầu tư) Doanh thu Mức đóng lệ phí môn bài Tiểu mục nộp tiền
 

 

 

Các Doanh nghiệp, tổ chức

 

Trên 10 tỷ đồng

 

3.000.000 đồng/năm

 

2862

 

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

 

2.000.000 đồng/năm

 

2863

Chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác  

1.000.000 đồng/năm

 

2864

 

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

Trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm  

2862

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm  500.000 đồng/năm  

2863

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm  300.000 đồng/năm  

2864

Điểm mới cần chú ý trong Nộp thuế điện tử 2017

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!