Hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động khác nhau thế nào?

Chúng ta thường hay nghe tới hợp đồng lao động mà ít nghe thấy hợp đồng làm việc. Tuy nhiên, hợp đồng làm việc vẫn được sử dụng phổ biến trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy, hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động khác nhau thế nào?

Hợp đồng lao động Hợp đồng làm việc
Khái niệm Hợp đồng lao động được cả hai bên, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận. Thỏa thuận về các vấn đề như công việc, tiền lương, địa điểm làm việc, cơ chế công việc…Thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Khi cả hai đưa đến thỏa thuận cuối cũng sẽ ký kết hợp đồng lao động. Hợp đồng làm việc được ký kết và thỏa thuận giữa viên chức, công chức hoặc người đã được tuyển dụng. Với ký kết với người đứng đầu đơn vị công lập sự nghiệp. Trong hợp đồng sẽ thỏa thuận về vấn đề tiền lương, tiền công. Chế độ thăng tiến trong sự nghiệp. Thỏa thuận về quyền lợi cũng như nghĩa vụ trong thời gian làm việc của cả hai bên.
Chủ thể của hợp đồng Bao gồm người lao động và người sử dụng lao động. Bao gồm công chức, viên chức hoặc người đã được tuyển dụng. Cùng với người giữ vị trí đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, nơi mà ứng viên sẽ làm việc
Hợp đồng áp dụng cho các đơn vị nào? Hợp đồng lao động sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp, các đơn vị tư nhân. Hợp đồng lao động còn được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước. Đối với HĐLV, chỉ áp dụng duy nhất đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức giao kết hợp đồng Có thể giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Đối với công việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn, sẽ được giao kết bằng văn bản. Chỉ áp dụng giao kết bằng lời nói đối với công việc có thời hạn dưới 3 tháng. Đối với HĐLV chỉ có hình thức giao kết hợp đồng bằng văn bản duy nhất
Các thể loại hợp đồng Trong hợp đồng lao động, có những thể loại hợp đồng nhỏ như sau

+Hợp đồng lao động nhưng không xác định rõ thời hạn

+Hợp đồng lao động có xác định rõ thời hạn

+Hợp đồng lao động với công việc mùa vụ hoặc hợp đồng ký kết với công việc có thời hạn dưới 12 tháng

Trong HĐLV, chỉ có duy nhất 2 loại hợp đồng nhỏ được áp dụng, bao gồm:

+HĐLV có xác định thời hạn

+HĐLV không xác định rõ thời hạn

Thời gian thử việc được quy định trong hợp đồng +Đối với những ngành nghề cần có trình độ chuyên môn và kỹ thuật. Yêu cầu bằng cấp từ Cao đẳng trở lên. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày

+Đối với những công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ trung cấp trở lên. Công nhân kỹ thuật hay nhân viên nghiệp vụ. +Thời gian thử việc không được quá 30 ngày

+Đối với các công việc khác, thời gian thử việc không được quá 6 ngày

+Đối với công việc yêu cầu về trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên. Thời gian thử việc quy định 12 tháng. Riêng đối với ngành Bác sĩ được quy định thử việc trong thời gian 9 tháng.

+Đối với các ngành nghề yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ Cao đẳng trở lên. Thời gian thử việc được quy định trong vòng 9 tháng.

+Đối với các công việc yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật từ Trung cấp. Thời gian thử việc được quy định trong vòng 6 tháng.

CÁC TIN TỨC KHÁC
error: Content is protected !!