Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất.

I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT:

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.

Nguyên tắc chung: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY (Sai dữ liệu ở tờ khai nào vào tờ khai đó sửa lại cho đúng)

II. Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT:

Các sai sót như:

– Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào

– Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế….

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

– Hoá đơn đầu vào các bạn được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được (Không còn khống chế 6 tháng như trước nữa), trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

1. Nếu phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai:

VD: DN A nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016 vào ngày 15/11/2016, nhưng đến ngày 18/11/2016 thì phát hiện có sai sót.

Cách xử lý như sau:

– Vào trực tiếp tháng tờ khai tháng 10/2016 sửa lại cho đúng (Chọn “Tờ khai lần đầukhông phải chọn “Tờ khai bổ sung” nhé) -> Xong thì nộp lại.

(Vì hạn chậm nhất là ngày 20/11/2016 và cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

2. Nếu phát hiện khi đã hết hạn nộp tờ khai:

VD: Công ty nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016 vào ngày 15/11/2016, nhưng đến ngày 25/11/2016 thì phát hiện có sai sót. (Đã hết hạn nộp tờ khai, vì hạn chậm nhất là ngày 20/11).

Cách xử lý:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK – > Chọn -> “Tờ khai bổ sung

Hướng Dẫn Cách Kê Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế Gtgt

Bước 2: Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh như sau:

1. Nếu kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại Chỉ tiêu [22]

2. Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào:

– Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].

VD: Tháng 6/2016 các bạn kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là Thiếu 2.000.000, thuế GTGT: 200.000.

– Như vậy các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau:
[23] = 25.980.000 + 2.000.000
[24] = 2.598.000 + 200.000
[25] = 2.598.000 + 200.000 
(Nếu là công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

3. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:

– Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [26] đến [32a]. (Theo các mức thuế suất trên hoá đơn)

VD: Tháng 6/2016 các bạn kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000.

– Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau (Vì là thuế suất 10%).
[32] = 435.345.000 – 2.000.000
[33] = 43.534.500 – 200.000

Hướng Dẫn Cách Kê Khai Bổ Sung Thuế Gtgt

– Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc ấn :”Ghi

Bước 3: Click vào ship “KHBS” phía dưới, để xử lý kết quả sau khi khai bổ sung:

– Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Cách Kê Khai Bổ Sun Thuế Gtgt

Xử lý số liệu ở Chi tiêu [40] và [43]:

1. Nếu [40] > 0 (Tức là tăng số tiền thuế phải nộp)

– Đi nộp số tiền thuế đó và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (Phần mềm đã tự tính số ngày chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên Bản giải trình)

2. Nếu [40] < 0 (Làm giảm tiền thuế phải nộp):

– Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế.

Lưu ý: Các bạn tự theo dõi khoản này bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì tự trừ đi bên ngoài. Tức là không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

3. Nếu [43] > 0 (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ):

Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ:  Công ty A tháng 11/2016 có só tiền thuế GTGT phải nộp là 2.000.000 vnđ. Nhưng sang đến tháng 12/2016 thì phát hiện có 1 hóa đơn đầu vào của tháng 11/2016 chưa kê khai, tiền thuế GTGT là 5.000.000 vnđ.

Cách xử lý:

– Vào tờ khai tháng 11/2016 lựa chọn “Tờ khai bổ sung”. Và sửa trực tiếp trên các Chi tiêu [23], [24], [25].

– Sau khi điều chỉnh  xong thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : 3.000.000 vnđ.

=> Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai thuế GTGT tháng 12/2016.

4. Nếu [43] < 0 (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ):

– Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [37] trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

CÁC TIN TỨC KHÁC