Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân muốn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì phải chuẩn bị những gì? Bà viết sau đây sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc mới nhất bạn cần biết nhé!

Huong Dan Dang Ky Nguoi Phu Thuoc Giam Tru Gia Canh

1. Đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

Trường hợp cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế không thông qua tổ chức chi trả thu nhập

Cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế:

– Hồ sơ gồm có:

+ Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Giấy tờ của người phụ thuộc gồm: Bản sao không cần công chứng

CMDN hoặc Thẻ căn cước còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên)

Hoặc giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi)

Hoặc hộ chiếu hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài, người Việt Nam sống ở nước ngoài)

+ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, theo từng trường hợp cụ thể như bên dưới.

– Nơi nộp hồ sơ:

+ Chi cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm nơi cá nhân cư trú.

+ Nếu cá nhân đang tính giảm trừ bản thân tại DN nào thì nộp cho Chi cục thuế quản lý DN đó

+ Nếu cá nhân thay đổi nơi làm việc thì nộp cho Chi cục thuế quản lý DN cuối cùng làm việc.

Trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức chi trả thu nhập (DN đăng ký người phụ thuộc cho NLĐ)

Cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc cho cơ quan, tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế.

2. Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc.

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc thì người nộp thuế, DN phải thực hiện khai bổ sung và đăng ký với cơ quan thuế.

Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế, trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Ví dụ:

Vợ chồng anh Nguyễn Văn A có 1 người con 8 tuổi.

– Tháng 01/2018 người vợ đã đăng ký người con là người phụ thuộc tại công ty ABC mà chị đang làm việc.

– Đến tháng 12/2018 chị muốn chuyển người phụ thuộc cho chồng.

Trình tự đăng ký như sau:

– Vào tháng 01/2018 cty ABC đăng ký người phụ thuộc cho chị vợ như sau: (đăng ký lần đầu)

+ Ở phần Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: nhập vào “Phần I. Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc” (vì là đăng ký lần đầu, chưa có MST nên nhập vào đây)

+ Ở cột “Thời gian tính giảm trừ” thì chỉ ghi thời gian bắt đầu đăng ký là từ tháng 01/2018 còn thời gian kết thúc thì để trống vì thời điểm này chưa biết là sẽ đăng ký giảm trừ đến khi nào.

– Đến tháng 12/2018 người vợ muốn chuyển người phụ thuộc cho người chồng: (đăng ký thay đổi)

+ Cty ABC phải báo giảm người phụ thuộc như sau:

Ở phần Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: nhập vào “Phần II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”

Ở cột “Thời gian tính giảm trừ” thì ghi: 01/2018 – 12/2018.

+ Sau khi bên cty vợ đã báo giảm thì cty bên chồng mới báo tăng được, cụ thể như sau:

Ở phần bảng Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: nhập vào “Phần II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”

Ở cột “Thời gian tính giảm trừ” thì ghi thời gian bắt đầu là từ tháng 01/2019 còn thời gian kết thúc thì để trống vì chưa biết người chồng định đăng ký giảm trừ đến bao giờ

– Trường hợp người chồng muốn chuyển thì lại báo giảm sau.

Điều kiện để đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– Người ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Người trong độ tuổi lao động:

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)

CÁC TIN TỨC KHÁC