Khi cơ quan Thuế có Công văn kiểm tra thuế GTGT thì DN cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Khi có Công văn của Cơ quan Thuế về việc kiểm tra thuế GTGT của doanh nghiệp thì với vai trò là kế toán, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ cần thiết gì? Bài viết sau đây, sẽ note lại giúp bạn đọc nhé!

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây khi có Công văn yêu cầu kiểm tra thuế GTGT nhé:

– Toàn bộ hóa đơn đầu ra sắp theo các tháng/quý (Theo yêu cầu của cán bộ thuế).

– In thông báo phát hành hóa đơn niêm yết tại doanh nghiệp.

– In tất cả các lần thông báo phát hành hóa đơn (nếu có).

– Photo Giấy phép kinh doanh (Các lần nếu có thay đổi).

– In Báo cáo thuế (Bảng kê chi tiết đầu ra).

– In Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các tháng/quý.

– Photo hợp đồng đặt in hóa đơn, biên bản thanh lý, hủy kẽm, mẫu hóa đơn.

– Kiểm tra hóa đơn nếu có sai sót thì gạch chéo hóa đơn cả 3 liên (Trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi mục xóa bỏ).

– Đối với doanh nghiệp kinh doanh Nhà hàng thì cần chú ý khi xuất khách lẻ (Nếu giá trị nhỏ hơn 200.000 đồng thì lập bảng kê cuối ngày xuất hóa đơn); Nếu từ 200.000 đồng trở lên thì xuất hóa đơn theo từng lần phát sinh.

– Hóa đơn được ghi theo đúng theo ngày lũy tiến; Không được ghi cách ngày của hóa đơn hoặc ngày của hóa đơn số nhỏ ghi sau ngày của hóa đơn số lớn.

Ví dụ: Ngày 22/8/2018 xuất số hóa đơn 0000068; Ngày 21/8/2018 xuất hóa đơn số hóa đơn 0000069 (Ghi hóa đơn như thế là không đúng).

– Để tránh có sai sót về hóa đơn; doanh nghiệp cần ghi đúng và chính xác để tránh tình trạng bị sai phạm về hóa đơn dẫn đến bị phạt (Mức phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn).

CÁC TIN TỨC KHÁC
error: Content is protected !!