Những nghị định bắt đầu có hiêu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017

1.  Xe buýt  sử dụng năng lượng sạch được miễn lệ phí trước bạ

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Theo đó, phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  sử dụng năng lượng sạch sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, đối tượng chịu lệ phí trước bạ là súng thể thao quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP cũng được quy định cụ thể hơn tại Nghị định này như sau: súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

2. Tăng tỷ lệ % được hưởng do tăng thu cho TP. Đà Nẵng

Đó là nội dung nổi bật được quy định tại Điều 5 Nghị định 144/2016/NĐ-CPquy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, Ngân sách trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu cho TP. Đà Nẵng 70% (quy định hiện hành là 30%) số tăng thu so với dự toán được giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (sau khi đã thưởng vượt thu theo Luật ngân sách nhà nước).

3. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới

Chính phủ đã ban hành Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, Hồ sơ khai lệ phí môn bài (Hồ sơ) sẽ được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cụ thể như sau:

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí nộp Hồ sơ của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí.

– Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc nộp Hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

  •                                             CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI
    Thông tư 302/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về lệ phí môn bài sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.Theo đó, hướng dẫn cụ thể các trường hợp được miễn lệ phí môn bài tại Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:- Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống của hộ gia đình, cá nhân để làm căn cứ miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.- Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC.- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định được xác định bao gồm cả những trường hợp:+ Cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài;+ Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn;+ Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.Thông tư 302/2016/TT-BTC bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC và thay thế Thông tư 96/2002/TT-BTC, Thông tư 113/2002/TT-BTC, Thông tư 42/2003/TT-BTC.

4.Người có công cách mạng được miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Đó là nội dung mới nổi bật được quy định tại Khoản 1 Điều 4Nghị định 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Ngoài ra, các trường hợp sau cũng được miễn lệ phí:

– Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi.

– Người nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn.

5. Thứ tự ưu tiên sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Theo Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thì ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Tạm ứng cho ngân sách trung ương.

– Tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh.

– Gửi có kỳ hạn các Khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trong đó, ưu tiên gửi tại ngân hàng thương mại có tính an toàn cao hơn, khả năng thanh Khoản tốt hơn và có mức lãi suất cao hơn.

– Mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.

6. Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

7.Quy định về trình tự kiểm tra chứng từ kế toán

Thông tư 133/2016/TT-BTChướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ quy định trình tự kiểm tra chứng từ kế toán như sau:

– Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán.

– Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan.

– Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.

Đồng thời, khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện và báo ngay cho người quản lý điều hành doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời.

8. Quy định các mẫu báo cáo điện tử bắt buộc đối với TCTD

Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành ngày 31/12/2015.

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo điện tử bắt buộc đối với các mẫu báo cáo quy định tại Phần 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư, đơn cử như:

– Báo cáo dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế.

– Báo cáo dư nợ tín dụng theo loại hình tổ chức và cá nhân.

– Báo cáo dư nợ tín dụng theo phương thức bảo đảm.

– Báo cáo doanh số cấp tín dụng, doanh số thu nợ tín dụng.

– Báo cáo dư nợ tín dụng; đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận ủy thác và lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực hỗ trợ ưu tiên phát triển.

– Báo cáo dư nợ tín dụng đối với các tổ chức không phải tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

– Báo cáo tình hình tín dụng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

– Báo cáo tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

– Báo cáo tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

– Báo cáo tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

– Báo cáo cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Thông tư này thay thế cho Thông tư 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013.

9. Gia hạn thời gian thực hiện quy định về cho vay vốn ngoại tệ

Ngày 15/11/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 31/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với người cư trú.

Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2017 đối với quy định về việc các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét cho vay vốn bằng ngoại tệ với loại nhu cầu vốn sau:

Cho vay ngắn hạn để SX- KD hàng xuất khẩu qua biên giới Việt Nam mà khách hàng (KH) vay có đủ ngoại tệ thu từ xuất khẩu để trả nợ vay.

Khi được giải ngân, KH phải bán số ngoại tệ đó cho bên cho vay theo hình thức giao dịch spot, trừ khi KH vay vốn để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Ngoài ra, Thông tư ban hành biểu mẫu mới thay thế biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư  24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015.

Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2017

 

1. Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2017

2. Chính sách Kế toán – Kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2017

3. Chính sách Thuế – Phí – Lệ phí có hiệu lực từ tháng 01/2017

4. Chính sách Doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2017

5. Chính sách Thương mại có hiệu lực từ tháng 01/2017

6. Chính sách Đầu tư, Chứng khoán, Bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 01/2017

7. Chính sách Xuất – Nhập khẩu có hiệu lực từ tháng 01/2017

8. Chính sách Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ tháng 01/2017

9. Chính sách Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng 01/2017

10. Chính sách Bất động sản có hiệu lực từ tháng 01/2017

11. Chính sách Dịch vụ pháp lý – Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ tháng 01/2017

12. Chính sách Bộ máy hành chính có hiệu lực từ tháng 01/2017

13. Chính sách Giao thông vận tải có hiệu lực từ tháng 01/2017

14. Chính sách Tài nguyên môi trường có hiệu lực từ tháng 01/2017

15. Chính sách Văn hóa xã hội có hiệu lực từ tháng 01/2017

16. Chính sách Tài chính nhà nước có hiệu lực từ tháng 01/2017

17. Chính sách Xây dựng – Tố tụng – VPHC có hiệu lực từ tháng 01/2017

18. Chính sách Thể thao – Y tế có hiệu lực từ tháng 01/2017

19. Chính sách Giáo dục – Dân sự & Lĩnh vực khác có hiệu lực từ tháng 01/2017

 

Những Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!