Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Khi không có doanh thu thì kế toán phân bổ Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định như thế nào cho hợp lý? Bài viết sau đây, sẽ hướng dẫn bạn đọc chi tiết nhé!

1. Theo Luật kế toán.

– Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội

– Luật Kế toán số 88/2015/QH13

+ Công cụ dụng cụ: Dù có công trình thi công hay không có công trình thi công nếu có mang ra sử dụng là phân bổ và trích phân bổ trong kỳ kế toán, trừ khi mang vào nhập kho thì xem như không phân bổ công cụ dụng cụ đó nữa, do đó có doanh thu hay không doanh thu thì vẫn phải trích như thường trừ khi thanh lý bán đi hoặc nhập lại kho hoặc đã trích hết giá trị CCDC.

+ Tài sản cố định: Thì chỉ có thời gian ngưng sử dụng để sữa chữa bảo dưỡng, duy tu lại thì tạm ngưng trích khấu hao hoặc trừ khi thanh lý bán mới không khấu hao hoặc đã trích khấu hao hết giá trị sử dụng TCSĐ

2. Theo Luật thuế.

– Luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013/QH13

– Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế TNDN

– Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

– Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế trong đó có sửa đổi một số điều của Thông tư 78

– Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

+ Nếu không phát sinh doanh thu thì không được tính chi phí phân bổ và khấu hao vào chi phí trong kỳ kế toán và bị xuất toán phần này

+ Nếu tài sản hoặc chi quá lớn không sử dụng thì bạn tạm ngưng không trích cũng không phân bổ.

3. Nhận xét.

– Nếu DN nhỏ chỉ làm với thuế không có công ty kiểm toán kiểm tra thì bạn làm theo thuế là tạm dừng trích và phân bổ.

– Nếu muốn hợp pháp cả hai thì vẫn trích bình thường nhưng phần chi phí không hợp lý với thuế này thì bạn cho vào Mục B4 trong quyết toán thuế TNDN để loại trừ (như vậy lưỡng toàn hai bên thuế và kế toán).

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!