Quy trình 04 bước khi làm Báo cáo tài chính

Làm nghề kế toán cứ đến tháng 3 là bận rộn, đau đầu làm BCTC là quá trình tổng hợp cũng không khó nhưng cũng không dễ cho người không biết. 

Luu Y Khi Hoan Thien Bctc

+ Bước 01: tìm hiểu loại hình công ty doanh nghiệp đang làm sổ sách

– Xây dựng: liên quan dự toán và hồ sơ xây dựng phải hiểu và biết đọc dự toán, tính giá thành chi tiết cho từng các đối tượng công trình thi công, tìm hiểu thời điểm nghiệm thu xuất hóa đơn…. chỉ tập hợp ở tk đầu 6:621,622,627 và kết chuyển sang tài khoản 154 = > TK 632 mà không tồn tại tài khoản 155

– Thương mại : đặc trưng mua đi bán lại kiếm lời hưởng chênh lệch, tìm hiểu cách tính giá xuất kho, các trương trình triết khấu, giảm giá, khuyến mại, hàng bị trả về…là loại hình không tính giá thành, nên mọi nghiệp vụ tập trung ở hàng tồn kho 156

– Dịch vụ: là những sản phẩm không nhập kho chỉ tập hợp ở tk đầu 6:621,622,627 và kết chuyển sang tài khoản 154 = > TK 632 mà không tồn tại tài khoản 155

– Sản xuất: là loại hình buộc tính giá thành, phải có định mức sản xuất, thiết kề form tính giá thành bao gồm form Ngang và form Giá thành Dọc tùy theo đặc tính doanh nghiệp để thiết lập phù hợp… sau khi có form thiết kế bước tiếp theo là tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất: sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang, sản phẩm hoàn thành được nhập kho sử dụng TK 155: thành phẩm

– ….các loại hình đặc thù khác

++ Bước 02: sắp xếp chứng từ (khâu quan trọng)

– Sắp xếp và đóng cuối khai báo thuế

– Sắp xếp hóa đơn đầu ra và đầu vào theo các phương pháp: số hóa đơn tăng dần, theo vần ABC, theo ngày tháng…tùy theo phong cách làm việc của từng người cho ra sản phẩm theo ý mình

– Các chứng từ thu chi

– Hợp đồng kinh tế

– Các chứng từ bảo hiểm và hồ sơ lao động

– Các chứng từ nộp ngân sách nhà nước

– …chứng từ khác

+ Dò hóa đơn theo tờ khai báo thuế đã nộp lần lượt theo Phụ lục Bán Ra và Mua Vào trong kỳ kê khai

+ In toàn bộ tờ khai thuế + thông báo đã nộp thuế điện tử thành công

+ Dò hóa đơn đầu vào theo thứ tự của tờ khai thuế: sắp theo thứ tự tờ khai = thứ tự hóa đơn đầu vào liên Đỏ theo kỳ tháng/ quý

+ Dò hóa đơn đầu Ra theo thứ tự của tờ khai thuế: sắp theo thứ tự tờ khai = thứ tự hóa đơn đầu ra liên Xanh theo kỳ tháng/ quý

+ Xem xét các yếu tố của hóa đơn: tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ như: thông tin doanh nghiệp, nội dung hàng hóa….

Tốc độ làm nhanh hay chậm khi lên sổ phụ thuộc vào các sắp xếp chứng từ ngăn ngặp khoa học theo phương thức: nhanh gọn lẹ dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra

++ Bước 03: lên sổ sách kế toán

Hiểu bản chất quy trình lên sổ sách chuẩn hóa Quy trình chung: hóa đơn chứng từ – -> NKC – -> Lên Sổ cái – – > Cân đối phát sinh – -> CĐKT, KQKD, LCTT

– Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế lên phần mềm kế toán: excel, phần mềm khác tùy theo bạn thạo phần mềm gì

– Hãy nhớ không có phần mềm dỡ chỉ có người dùng ko biết sài mà thôi, bạn thạo phần mềm gì thì hãy làm trên phần mềm đó khi lượng thời gian ít, nếu lượng thời gian nhiều thì sử dụng phần mềm tìm hiểu từ từ…muốn dùng thạo 1 phần mềm mất thời gian rất nhiều sự tiện ích của phần mềm cũng tạo ra những bất cập đi kèm vì có những báo cáo tự động phần mềm sẽ thiết kế vô số thao tác đi kèm….lợi ích phần mềm là tự động và triết xuất dữ liệu nhanh

– Khi cầm hóa đơn lên các bạn phải biết kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn: tính hợp lý, tính hợp lệ, tính hợp pháp và biết tra cứu hóa đơn ở trang: Tra cứu hóa đơn hợp pháp – tracuuhoadon – Tổng Cục Thuế

– Hiểu được bản chất các nghiệp vụ phát sinh theo các hóa đơn chứng từ đầu vào

– Phân loại đối tượng: đối tượng nào là chi phí , đối tượng nào là doanh thu, đối tượng nào là các khoản thu, các khoản chi….mỗi đối tượng có bộ hồ sơ đi kèm đầy đủ

– Hiểu cách lên chứng từ vào phần mềm, định khoản nghiệp vụ đúng và đủ, kết chuyển các bút toán cuối kỳ để cho ra lãi lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh

– Cân đối lãi lỗ, cân đối doanh thu so với chi phí, tính giá thành, cân đối lãi lỗ giá thành sản xuất….

++ Bước 04: Khóa sổ và lên BCTC

– Rà soát kỹ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các khoản chi phí phát sinh, kiểm tra hồ sơ đã đầy đủ chưa

+ Xem các yếu tố công nợ có bị hạch toán nhầm đối tượng

+ Xem các yếu tố hàng tồn kho đã đúng, có âm, hoặc khác

+ Xem các yếu tố về chi phí có tương ứng doanh thu

+ Xem các yếu tố về tiền mặt, tiền gửi

+ Xem các yếu tố về các khoản vay

+ Xem các khoản yếu tố giá thành

+ Xem các yếu tố lao động tiền lương

+ Xem…..các yếu tố bất thường khác

– Sau khi sổ sách hoàn thành – -> căn cứ số liệu tổng hợp từ phần mềm để lên BCTC theo định và nộp ở trang: ke khai qua mang – Nộp tờ khai – Tổng cục thuế

– Báo cáo tài chính đầy đủ gồm:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

CÁC TIN TỨC KHÁC