Toàn tập văn bản về THUẾ mới nhất 2020

Thuế là một lĩnh vực rất phức tạp, có nhiều vướng mắc mà doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn tập các văn bản về thuế và các công việc pháp lý /bài viết chính sách có liên quan sau đây:

STT

Nội dung

Loại văn bản

Số hiệu

Công việc pháp lý

/Bài viết chính sách

1

Đăng ký thuế

Luật

78/2006/QH11 (*) Công việc pháp lý đối với doanh nghiệp mới thành lập

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

139/2016/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

Thông tư

219/2013/TT-BTC

156/2013/TT-BTC

95/2016/TT-BTC

139/2016/NĐ-CP

119/2014/TT-BTC

2

Kê khai thuế

Luật

78/2006/QH11(*) Nộp Tờ khai thuế GTGT

Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm

Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Khai, nộp lệ phí môn bài

Khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế nếu hồ sơ khai thuế có sai sót

Nghị định

83/2013/NĐ-CP

Thông tư

156/2013/TT-BTC

26/2015/TT-BTC

92/2015/TT-BTC

302/2016/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

03/VBHN-VPQH

3

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

Thông tư

166/2013/TT-BTC

215/2013/TT-BTC

87/2018/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12

32/2013/QH13

71/2014/QH13

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

218/2013/NĐ-CP

91/2014/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

141/2013/TT-BTC

78/2014/TT-BTC

151/2014/TT-BTC

119/2014/TT-BTC

96/2015/TT-BTC

25/2018/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

04/VBHN-VPQH

14/VBHN-VPQH

12/VBHN-BTC

26/VBHN-BTC

11/VBHN-BTC

09/VBHN-BTC

5

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12

26/2012/QH13

71/2014/QH13

Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

91/2014/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

Thông tư

20/2010/TT-BTC

111/2013/TT-BTC

119/2014/TT-BTC

151/2014/TT-BTC

92/2015/TT-BTC

96/2016/TT-BTC

42/2019/TT-BTC

25/2018/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

04/VBHN-BTC

15/VBHN-VPQH

14/VBHN-BTC

05/VBHN-BTC

6

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12

31/2013/QH13

71/2014/QH13

106/2016/QH13

Thuế giá trị gia tăng

Nghị định

92/2013/NĐ-CP

209/2013/NĐ-CP

91/2014/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

146/2017/NĐ-CP

Thông tư

219/2013/TT-BTC

141/2013/TT-BTC

119/2014/TT-BTC

151/2014/TT-BTC

193/2015/TT-BTC

26/2015/TT-BTC

99/2016/TT-BTC

130/2016/TT-BTC

173/2016/TT-BTC

25/2018/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

01/VBHN-VPQH

14/VBHN-BTC

13/VBHN-BTC

7

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

71/2014/QH13

70/2014/QH13

106/2016/QH13

Tổng hợp mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp cần biết – Phần 1

Tổng hợp mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp cần biết – Phần 2

Tổng hợp mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp cần biết – Phần 3

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

100/2016/NĐ-CP

Thông tư

195/2015/TT-BTC

130/2016/TT-BTC

20/2017/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

02/VBHN-VPQH

12/VBHN-BTC

8

Thuế Xuất nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13 Xuất nhập khẩu tại chỗ và những vấn đề liên quan (II)

Nghị định

134/2016/NĐ-CP

Thông tư

38/2015/TT-BTC

39/2018/TT-BTC

274/2016/TT-BTC

80/2019/TT-BTC

9

Thuế bảo vệ môi trường

Luật

57/2010/QH12

Nghị định

67/2011/NĐ-CP

69/2012/NĐ-CP

Thông tư

152/2011/TT-BTC

159/2012/TT-BTC

106/2018/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

01/VBHN-BTC

10

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

71/2014/QH13

Nghị định

50/2010/NĐ-CP

12/2015/NĐ-CP

Thông tư

152/2015/TT-BTC

174/2016/TT-BTC

12/2016/TT-BTC

44/2017/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

18/VBHN-VPQH

10/VBHN-BTC

11

Thuế nhà thầu

Thông tư

156/2013/TT-BTC

103/2014/TT-BTC

Khái quát về Thuế nhà thầu

 

12

Thuế sử dụng đất

Luật

23-L/CTN

48/2010/QH12

Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Các loại thuế, phí, lệ phí phải đóng khi mua bán nhà, đất

Những điều cần lưu ý khi DN xây dựng phân lô bán đất nền?

 

 

 

Nghị định

74-CP

73-CP

53/2011/NĐ-CP

Thông tư

89-TC/TCT

92/TTLB

03/1997/TC-TCT

117/1999/TT-BTC

153/2011/TT-BTC

45/2011/TT-BTNMT

156/2013/TT-BTC

Văn bản hợp nhất

10/VBHN-BTC

Ghi chú:

(*): Luật Quản lý thuế 2006 còn hiệu lực đến: 30/06/2020.

Các văn bản còn lại đang còn hiệu lực thi hành.

CÁC TIN TỨC KHÁC