chứng từ

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN ĐƯỢC TỰ THIẾT KẾ MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

        Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán. Theo đó, quy định về chứng từ kế toán như sau: – Đơn vị kế toán được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ nhưng phải có đầy đủ nội dung chủ yếu, phù hợp với hoạt động và yêu […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223