môn bài

Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

1, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 27/TCT-KK hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài. Theo đó, hạch toán nghĩa vụ phát sinh và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo quy định mới tại Thông tư 300/2016/TT-BTC của tổ chức hoạt động SX-KD và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia […]

ĐIỂM MỚI CẦN CHÚ Ý TRONG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ 2017

Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử (NTĐT). Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Ứng dụng NTĐT đã nâng cấp bổ sung tiểu mục hạch […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223