Tin ngành thuế

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 3 năm 2019

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT Cục Thuế TP Hà Nội gửi tới các Đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 3/2019 như sau: A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng. […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 2 năm 2019

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT Cục Thuế Hà Nội gửi tới các Đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 2.2019 như sau: A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT đối với thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất […]

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2019

Để quý thành viên thuận tiện trong việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2019 (TẢI FILE WORD: TẠI ĐÂY ) bao gồm: (1) Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015). (2) Thông tư […]

Tỷ lệ, mức trích đóng các khoản từ lương của NLĐ năm 2019

Dưới đây là tỷ lệ trích đóng, mức trích đóng các khoản bảo hiểm, công đoàn từ lương năm 2019 của người lao động (phần NLĐ đóng): – Các khoản BHXH, BHTN, BHYT * Đối với NLĐ Việt Nam + 8% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất + 1% […]

Văn bản hướng dẫn chế độ kế toán cho DN siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN). Theo đó: – DNSN được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm […]

Kế toán cần làm 06 công việc sau trong tháng 02/2019

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019 (nếu có) – Thời hạn: Trước ngày 03/02/2019 – Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015. Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 12 năm 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ. Tổng cục Thuế có công văn số 4829/TCT-CS ngày 04/12/2018 hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ. Theo đó, Trước 01/01/2017: […]

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 10 NĂM 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT đối với Dự án ODA vay ưu đãi: Tổng cục Thuế có công văn số 3631/TCT-CS ngày 26/9/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về chính sách thuế GTGT đối với Dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát toàn bộ […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 9 năm 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế mới về thuế GTGT: Ngày 30/08/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC về việc Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Các Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 8-2018, cụ thể như sau: Những quy định mới của chính sách thuế. A/ Về thuế giá trị gia tăng. Khấu trừ […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 7 năm 2018

Những quy định mới của chính sách thuế. A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tổng cục Thuế có công văn số 2206/TCT-CS ngày 04/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT. Theo đó, Trường hợp Công ty […]

Một số chính sách về thuế Quý 2/2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Một số nội dung mới về chính sách thuế GTGT. Ngày 16/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6 2014 của Bộ Tài chính, […]

Công văn 4107/TCT-KK năm 2017 về quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4107/TCT-KK V/v quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam Trả lời công văn số 1703/CT-KKKTT đề ngày 19/6/2017 của Cục […]

Chính sách thuế mới năm 2017 cập nhật

A/ Về thuế giá trị gia tăng. 1.  Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh: Bộ Tài chính có công văn số 11133/BTC-CST ngày 21/08/2017 hướng dẫn về chính sách thuế đói với thu nhập từ chuyển nhượng Hợp đồng tương lai trên thị trường […]

Thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đến hết tháng 8/2017 của Quý doanh nghiệp

 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI                           Hà Nội, ngày … tháng 9 năm 2017 CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHƯƠNG MỸ   Kính gửi:   –    Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Anh Huy – Mã số thuế:    0106378031 Chi cục thuế huyện Chương Mỹ thuộc Cục Thuế TP Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới […]

Công văn 4107/TCT-KK để hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX)

– Đối với hoạt động chính là sản xuất để xuất khẩu, DNCX không phải kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế do không phải là người nộp thuế GTGT đối với hoạt động này. – Đối với trường hợp được cấp phép hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên […]

Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo đó, bỏ hướng dẫn nộp mẫu số 06/GTGT khi các cơ sở kinh doanh thực hiện: – Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT – Đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có […]

Chính sách lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2017

1. Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng từ 1/7/2017 Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CPmức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/ tháng kể từ ngày 01/7/2017. Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính: Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các […]

Chính sách thuế mới tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội. Cục thuế TP Hà Nội kính gửi tới các Đại lý thuế trên địa bàn Hà Nội nội dung Chính sách thuế mới tháng 4/2017 để Đại lý thuế kịp thời cập nhật và thực hiện.. Thông qua Đại lý thuế, Cục Thuế Thành phố Hà […]

Chính sách thuế mới tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội. Cục thuế TP Hà Nội kính gửi tới các Đại lý thuế trên địa bàn Hà Nội một số nội dung chính sách thuế mới tháng 3/2017 để Đại lý thuế nắm bắt kịp thời. Thông qua Đại lý thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội […]

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất. I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT: – Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ […]

Sẽ tiếp tục cải cách mạnh thủ tục thuế, hỗ trợ DN phát triển

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã phát động thi đua trong toàn ngành năm 2017 với khẩu hiệu thi đua: “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn, kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017”. Bộ trưởng […]

Ngành Thuế đã hoàn 98.000 tỷ đồng thuế GTGT

Đại điện lãnh đạo Vụ Kê khai và kế toán thuế – Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2016, tổng số tiền hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp là 98.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán hoàn thuế, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2015. Cán bộ thuế của Chi cục Thuế […]

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Ngày 03/2/2017, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị bàn về dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế […]

Chấn chỉnh việc cấp, bán hóa đơn tại chi cục thuế

Ngày 9/1/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 80/TCT-KTNB yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Theo Tổng cục Thuế, thời gian qua công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã góp phần […]

Đơn vị kế toán chủ động xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo quy định pháp luật

Chiều 20/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (CĐKTKT) tổ chức họp báo chuyên đề về một số nội dung chính và những điểm mới so với quy định hiện hành của Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều […]

Khai thuế qua mạng: Phủ sóng 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc

Ảnh minh họa – nguồn internet. Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 30/11/2016, Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc. Hệ thống khai thuế qua mạng hiện tại được triển khai theo mô hình tập trung tại […]

Miễn nộp lệ phí trước bạ đối với nhiều loại hình nhà, đất

Thông tư 301/2016/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành tập trung hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn lệ phí trước bạ và kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ; bãi bỏ hàng loạt thông tư trước […]

10 sự kiện nổi bật về công tác thuế 2016

Tổng cục Thuế vừa công bố 10 sự kiện nổi bật về công tác thuế năm 2016.   Tổng cục Thuế cũng đã có bước tiến vượt bậc về Chỉ số ICT Index, nâng vị thế từ thứ 4 năm 2015 vươn lên vị trí thứ nhất toàn ngành Tài chính. Ảnh: Đức Minh 1. […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223